Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op 2 manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijk volmachtsbewijs.

Volmacht op uw stempas

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont en stemgerechtigd is voor dezelfde verkiezing. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in.

De persoon die voor u gaat stemmen moet onderstaande meenemen naar het stembureau:

  • de compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op uw mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau
  • zijn eigen stempas
  • zijn eigen legitimatiebewijs

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijk volmachtsbewijs

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt krijgt hiervoor een volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

Digitaal

U kunt een schriftelijk volmachtsbewijs hieronder direct aanvragen. 

Direct regelen met DigiD

Via de post

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen. Vul hiervoor het formulier schriftelijke volmacht in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Stuur het formulier en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Sittard-Geleen
T.a.v.: Verkiezingen
Postbus 18
6130 AA  Sittard

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 12 maart (12:00 uur) hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen. De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Hebt u eerder voor deze verkiezing een kiezerspas aangevraagd? Dan is het niet meer mogelijk om een schriftelijk volmachtsbewijs aan te vragen.