Uitslag verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is vastgesteld. Wilt u de volledige uitslag op kandidaatsniveau bekijken? Dat kan hier.

 

Let op: levert het downloaden van één van deze bestanden problemen op? Sla het bestand dan eerst op, op uw computer en open het daarna (rechtermuisklik > Doel opslaan als.. )

 

Aantal stemmen

Aantal stemmen

 

Zetelverdeling

Zetelverdeling

Databank verkiezingsuitslagen

De verkiezingsuitslagen van alle gemeenten in Nederland over de afgelopen jaren, kunt u raadplegen via de Databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad. Hier staan de uitslagen van diverse soorten verkiezingen over lange perioden gepubliceerd.

Hoe komt de uitslag tot stand?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt de uitslag als volgt vastgesteld. Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de uitgebrachte stemmen. In een proces-verbaal wordt vastgelegd hoeveel geldige, blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. In de Kieswet staat precies omschreven wanneer een stem geldig, blanco of ongeldig is. Het centraal stembureau van de gemeente berekent op basis van de processen-verbaal van alle stembureaus de uitslag van de verkiezing. Ook wijst het centraal stembureau de zetels toe aan de verschillende kandidaten. Om in aanmerking te komen voor een zetel, dient men minimaal zoveel stemmen te halen als de uitkomst van het aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels. In Sittard-Geleen bestaat de gemeenteraad momenteel uit 37 zetels. Het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald, vormt het aantal zetels dat direct aan een lijst wordt toegekend. De resterende zetels worden verdeeld volgens het "systeem van de grootste gemiddelden". In de Kieswet is omschreven hoe dit systeem werkt. Na verdeling over de lijsten, wordt vastgesteld welke kandidaten er zijn gekozen. In eerste instantie wordt gekeken naar de stemmen die op een bepaalde kandidaat zijn uitgebracht. Op basis van deze zogeheten voorkeursstemmen, worden de kandidaten aangewezen. Als er nog meer zetels te verdelen zijn, worden deze op volgorde van de resterende kandidaten verdeeld. Sommige partijen spreken onderling af, om niet volgens het systeem van voorkeursstemmen te verdelen. Daarbij geldt dat het aantal behaalde zetels wordt toegekend aan de kandidaten conform de volgorde van de lijst. Kijk op de website van de verschillende partijen om te weten welk systeem zij hanteren. Op de dag van stemming wordt een officieuze uitslag op partijniveau bekend gemaakt. De formele uitslag per kandidaat wordt bekend gemaakt in een openbare zitting, doorgaans enkele dagen na de dag van stemming. Meer informatie over de uitslagberekening bij gemeenteraadsverkiezingen leest u op de website van de Kiesraad.