Uitslag verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014

Bekijk de officiële uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014 in Sittard-Geleen.

Uitslag en opkomst 22 mei 2014

 

Oudere uitslagen

  • Wilt u de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010 nog eens nalezen? Dan kan dat hier.
  • De verkiezingsuitslagen van alle gemeenten in Nederland over de afgelopen jaren, kunt u raadplegen via de Databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad. Hier staan de uitslagen van diverse soorten verkiezingen over lange perioden gepubliceerd.

 

Hoe komt de uitslag tot stand?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt de uitslag als volgt vastgesteld. Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de uitgebrachte stemmen. In een proces-verbaal wordt vastgelegd hoeveel geldige, blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. In de Kieswet staat precies omschreven wanneer een stem geldig, blanco of ongeldig is. Het centraal stembureau van de gemeente berekent op basis van de processen-verbaal van alle stembureaus de uitslag van de verkiezing. Ook wijst het centraal stembureau de zetels toe aan de verschillende kandidaten. Om in aanmerking te komen voor een zetel, dient men minimaal zoveel stemmen te halen als de uitkomst van het aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels. In Sittard-Geleen bestaat de gemeenteraad momenteel uit 37 zetels. Het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald, vormt het aantal zetels dat direct aan een lijst wordt toegekend. De resterende zetels worden verdeeld volgens het "systeem van de grootste gemiddelden". In de Kieswet is omschreven hoe dit systeem werkt. Na verdeling over de lijsten, wordt vastgesteld welke kandidaten er zijn gekozen. In eerste instantie wordt gekeken naar de stemmen die op een bepaalde kandidaat zijn uitgebracht. Op basis van deze zogeheten voorkeursstemmen, worden de kandidaten aangewezen. Als er nog meer zetels te verdelen zijn, worden deze op volgorde van de resterende kandidaten verdeeld. Sommige partijen spreken onderling af, om niet volgens het systeem van voorkeursstemmen te verdelen. Daarbij geldt dat het aantal behaalde zetels wordt toegekend aan de kandidaten conform de volgorde van de lijst. Kijk op de website van de verschillende partijen om te weten welk systeem zij hanteren. Op de dag van stemming wordt een officieuze uitslag op partijniveau bekend gemaakt. De formele uitslag per kandidaat wordt bekend gemaakt in een openbare zitting, doorgaans enkele dagen na de dag van stemming. Meer informatie over de uitslagberekening bij gemeenteraadsverkiezingen leest op de website van de Kiesraad.

 

Bij de verkiezingen van het Europees Parlement wordt per stembureau een proces-verbaal opgemaakt met de uitslag van dat stembureau. Het hoofdstembureau van de gemeente bundelt alle processen-verbaal tot een uitslag op gemeenteniveau. Hiervan wordt ook proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt de dag na de stemming overgebracht naar Maastricht. Daar worden alle processen-verbaal van de verschillende gemeenten gecontroleerd en vervolgens worden de uitslagen doorgegeven aan de Kiesraad in Den Haag. De Kiesraad stelt de officiële uitslag vast en benoemt de gekozen leden van het Europees Parlement. Bij de verkiezing voor het Europees Parlement wordt per stembureau de uitslag bekend gemaakt, maar niet het totaal binnen de gemeente. Dit om de stemming in andere landen, die niet allemaal gelijktijdig plaatsvinden, niet te beïnvloeden. Meer informatie over de uitslagberekening bij verkiezingen van het Europees Parlement leest u op de website van de Kiesraad.