Bijstandsuitkering

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. U heeft dan een inkomen totdat u zelf (weer) voldoende inkomen heeft.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft niet genoeg geld om van te leven. Heeft u een partner of deelt u de kosten van het huishouden met iemand anders? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon ook mee
  • U heeft geen recht op een andere uitkering (bijvoorbeeld van het UWV)
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont en staat ingeschreven in Nederland
  • Meer over voorwaarden voor een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid

Uitkering online aanvragen

Hoe vraag ik een uitkering aan?

Let op: als u tussen de 18 en 27 jaar bent, geldt een wachttijd van 4 weken. De bedoeling van de wachttijd is dat u eerst actief op zoek gaat naar betaald werk en/of een opleiding. 

Schrijf u in op werk.nl

Schrijf u in als werkzoekende op werk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD en een e-mailadres nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Online aanvragen

U kunt uw uitkering online via deze website aanvragen via de paarse knop "uitkering aanvragen". Log in met uw DigiD. Heeft u een partner of woont u met iemand samen? Dan heeft u allebei een DigiD nodig.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Bel ons op telefoonnummer 14046. Zeg dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe. 

Hoe het verder gaat

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging en de naam van de casemanager die uw aanvraag behandelt. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Misschien hebben we nog vragen naar aanleiding van de informatie die u ons geeft.
U hoort binnen 8 weken naar uw aanvraag of u de uitkering krijgt.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast worden de bedragen elk jaar opnieuw vastgesteld. De hoogte van een uitkering is namelijk gekoppeld aan het minimumloon. Bekijk een overzicht van de uitkeringsbedragen in 2020.

Voorschot

Als u een voorschot nodig heeft, kunt u dat aangeven in het persoonlijk gesprek. De gemeente beoordeelt binnen 4 weken of u recht heeft op een voorschot. Deze termijn gaat in op de dag dat u een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft ingediend. Daarna beoordeelt de gemeente elke 4 weken opnieuw of u recht heeft op het voorschot, totdat het uiteindelijke besluit over uw uitkering wordt genomen.

Zodra u een bijstandsuitkering ontvangt wordt het voorschot verrekend met de definitieve uitkering. Krijgt u geen uitkering? Dan betaalt u het voorschot terug.