Bijstandsuitkering

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. U heeft dan een inkomen totdat u zelf (weer) voldoende inkomen heeft. U leest hier in vijf stappen hoe u een bijstandsuitkering aanvraagt.

Stap 1: Inschrijven op werk.nl

Heeft u zich nog niet ingeschreven op werk.nl? Dan moet u dat eerst doen. Dit kan direct via de website www.werk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig en een e-mailadres. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Stap 2: Aanvraag indienen via werk.nl

U gaat op werk.nl naar 'bijstandsuitkering/IOAW-uitkering aanvragen'. Als u hier inlogt met uw DigiD, kunt u de aanvraag doorlopen. Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan heeft u allebei een DigiD nodig.

Kunt u geen gebruik maken van werk.nl? Dan belt u ons via telefoonnummer 14 046. Zeg dan dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe.

Stap 3: Bewijsstukken

Zodra de aanvraag door ons ontvangen is, krijgt u een ontvangstbevestiging en de naam van de casemanager die uw aanvraag behandelt. Er is ook een folder bijgesloten met belangrijke informatie over uw aanvraag!

De casemanager bekijkt uw aanvraag en stuurt u een brief. Hierin staat welke gegevens nodig zijn om te kunnen beoordelen of u recht op een uitkering heeft.

Dit zijn in ieder geval:

  • kopie identiteitsbewijs
  • inkomensgegevens (bijvoorbeeld loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
  • uw bankrekeningen
  • hoogte van hypotheek of huur

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, worden er nog aanvullende gegevens opgevraagd. Het is belangrijk dat u deze gegevens op tijd bij ons inlevert.

Stap 4: Een persoonlijk gesprek

U krijgt een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente. Hierin maken we afspraken over solliciteren en geven wij u informatie over de bijstandsuitkering. Misschien hebben wij naar aanleiding van de  ingeleverde stukken ook nog vragen.

Stap 5: Beslissing

U hoort binnen 8 weken na uw aanvraag van ons of u de uitkering krijgt. Heeft u de gevraagde bewijsstukken niet binnen 8 weken compleet ingeleverd? Dan kan het zijn dat deze termijn verlengd wordt. Als het nodig is, dan kunt u een voorschot krijgen. U kunt dit aangeven tijdens het persoonlijk gesprek.

Voorschot

Wij beoordelen uiterlijk binnen vier weken of u recht heeft op een voorschot. Deze termijn gaat in op de dag dat u een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft ingediend. Daarna blijven wij iedere vier weken opnieuw beoordelen of u een voorschot krijgt, totdat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag.

Zodra u een bijstandsuitkering ontvangt, verrekenen wij dit voorschot met de definitieve uitkering. Krijgt u geen uitkering? Dan betaalt u het voorschot terug.

Werkt u onvoldoende mee bij de behandeling van uw aanvraag, heeft u nog niet of niet tijdig alle gevraagde gegevens ingeleverd of is duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering heeft? Dan krijgt u geen voorschot. 

Voorwaarden

Wilt u weten of u recht heeft op een bijstandsuitkering? Bekijk dan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid.