Bijzondere bijstand

Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte en bijzondere hoge kosten betalen. Bijvoorbeeld als u ineens een advocaat nodig heeft. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen.

Aanvragen

  • Krijgt u een uitkering van de gemeente? Bel dan met uw casemanager. Hij of zij geeft u graag meer informatie. 
  • Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wél een minimuminkomen? Bel de gemeente via 14 046 en vertel dat u meer wilt weten over bijzondere bijstand. U wordt door één van onze collega's verder geholpen.

Voorwaarden

Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, kijken we naar uw inkomsten en uw vermogen. Is dat bij elkaar hoger dan het maximaal toegestaan vermogen? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

  • Alleenstaand zonder thuiswonende kind(eren)
    Uw maximaal toegestaan vermogen is € 6.225
  • Alleenstaand met thuiswonende kind(eren), samenwonend, getrouwd
    Uw maximaal toegestaan vermogen is € 12.450