Individuele inkomenstoeslag

Heeft u vijf jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra geldbedrag voor inwoners van onze gemeente die geen AOW ontvangen.

U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.

Wat is het bedrag dat ik kan krijgen?

De hoogte van de toeslag hangt af van uw gezinssamenstelling:

  • Alleenstaande: € 407,00
  • Alleenstaande ouder met thuiswonende kind(eren): € 520,00
  • Getrouwd of samenwonend: € 580,00

Aanvragen

Heeft u vorig jaar ook de toeslag ontvangen en ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan beoordelen wij automatisch of u dit jaar ook in aanmerking komt voor de Individuele Inkomenstoeslag. 

Heeft u eerder geen toeslag ontvangen of aangevraagd of is deze afgewezen? Of heeft u wel eerder toeslag ontvangen, maar had u een ander inkomen dan bijstand? Bel dan met de medewerkers van uw gebied of bel de gemeente (14 046) en vraag naar het aanvraagformulier.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag zijn:           

  • U bent 21 jaar of ouder en krijgt geen AOW.
  • Uw inkomen was de laatste 5 jaar niet hoger dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U heeft alles geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was – gesolliciteerd. Ook heeft u uw vakkennis bijgehouden, uw reïntegratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.
  • U kunt aantonen dat u zich heeft ingespannen om met betaald werk een beter inkomen te krijgen. Of u kunt aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken.
  • U heeft volgens ons geen uitzicht op een hoger inkomen.
  • U hebt minder vermogen dan de vermogensgrens die voor u geldt.
  • U kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag.