Kansen voor alle Kinderen

Heeft u een laag inkomen en kinderen die op 31 december 2019 jonger zijn dan 19 jaar? Dan krijgt u misschien een deel van de kosten voor school, uitjes of een sport- of muziekvereniging vergoed.

Kosten Kansen voor alle Kinderen 2019

Heeft u nog kosten op het gebied van school en sociaal of sport en cultuur die vielen in het jaar 2019? Deze kunt u nog tot 01 februari 2020 bij ons indienen (zie hieronder).
Heeft u het afgelopen jaar al een vergoeding ontvangen vanuit Kansen voor alle Kinderen? Dan wordt u in de loop van februari 2020 per post op de hoogte gesteld over hoe de regeling Kansen voor alle Kinderen er in het jaar 2020 voor u uit gaat zien.

Houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws rondom Kansen voor alle Kinderen 2020.

Kosten school en sociale activiteiten

De maximale vergoeding voor school en sociale activiteiten is € 325,- als het kind jonger is dan 12 jaar en € 375,- voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Bekijk het overzicht met voorbeelden van kosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Kosten sport en cultuur

Heeft u kosten op het gebied van sport en cultuur? Onder de button “aanvragen vergoeding sport en/of cultuur” kunt u uw aanvraag doen bij het jeugdfonds- Sport en Cultuur, net als vorig jaar.

Bent u intermediair? Dan kunt hier rechstreeks een aanvraag indienen voor sport- en culturele activiteiten bij het Jeugdfonds Sport & cultuur

Let op

Hebt u in 2018 een aanvraag sport en of cultuur gedaan? Betreft het hier kosten/ contributie voor een jaar? Dan kan het zijn dat de vergoeding in 2019 nog doorloopt tot het einde van het seizoen. U hoeft  deze kosten in 2019 niet opnieuw aan te vragen. Heeft u hier vragen over dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 14046.

Sociaal Plein

Heeft u hulp nodig bij het (digitaal) invullen van de formulieren? Bij een Sociaal Plein bij u in de buurt kunnen ze u hierbij helpen. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 046-4575700 of kijk op https://partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein/.

Direct aanvragen of declareren (met DigiD)

 

Aanvragen tegemoetkoming Kansen voor alle Kinderen    

 

 

Declareren kosten school en sociale activiteiten

 

 

Aanvragen vergoeding sport en/of cultuur

 

 

Aanvragen Stichting Leergeld

 

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking als uw kind op 31 december 2019 jonger is dan 19 jaar. Verder is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. In de tabel hieronder ziet u in één oogopslag of u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten. Het inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

U bent Uw netto inkomen in 2019*   Uw vermogen in 2019**
Alleenstaande ouder € 1.169,-  € 12.240,-
Gehuwd of samenwonend € 1.670,- € 12.240,-

 

* Inkomen Het maakt niet uit of dat een inkomen uit loon, uitkering, zelfstandig ondernemerschap, alimentatie voor u en/of uw kind is. Het vakantiegeld, toeslagen en/of andere teruggaven van de Belastingdienst tellen niet mee als inkomen. Heeft u schulden? Ligt er beslag op uw inkomen of is er sprake van een wettelijke of minnelijke schuldregeling dan telt dit gedeelte ook niet mee.
** Vermogen Met vermogen bedoelen wij de totale waarde van uw bezittingen én de bezittingen van uw eventuele partner. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Indien er sprake is van aantoonbare schulden mag u deze hierop in mindering brengen. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee.

 

Meer weten?

    Afbeelding logo Jeugdfonds sport en cultuur      Naar de website van de stichting Leergeld