Samen voor alle Kinderen

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit deze situatie, dan kunt u gebruik maken van Samen voor alle Kinderen.

Hoe werkt het in 2020?

  • Via www.samenvoorallekinderen.nl heeft u de mogelijkheid een vergoeding aan te vragen voor kosten die u maakt voor uw kind op het gebied van school, sport, cultuur en vrije tijd.
  • Hebt u in 2019 een aanvraag voor sport en of cultuur gedaan? (bijvoorbeeld contributie)? Dan kan het zijn dat de vergoeding in 2020 nog doorloopt tot het einde van het seizoen. U hoeft deze kosten in 2020 niet opnieuw aan te vragen.
  • Bent u bekend bij de gemeente dan krijgt u medio februari 2020 een brief van ons over Samen voor alle Kinderen. In deze brief staat uw klantnummer. Houdt dit klantnummer bij de hand als u kosten aanvraagt.
  • De vergoeding van kosten is mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt, is het laatste jaar dat u gebruik kunt maken van deze regeling.

Kosten voor school

Deze vergoeding is bedoeld voor kosten die uw kind op school maakt (bijvoorbeeld: vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisje, gymkleding, schriften, agenda, etui en pennen).

  • Voor kinderen van 0 tot 12 is deze vergoeding € 100,- per kind per jaar.
  • Voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar is dit € 125,- per kind per jaar.

Deze vergoeding wordt in twee gedeeltes (in april en september) automatisch aan u uitbetaald. 

Sport, cultuur en vrije tijd

Wilt u een aanvraag doen voor kosten op het gebied van sport, cultuur, vrije tijd of bijvoorbeeld een laptop of fiets? U kunt meerdere dingen aanvragen. Sam& zorgt ervoor dat uw aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt. Meer informatie over wat u kunt aanvragen, en hoe u dat aanvraagt leest u op www.samenvoorallekinderen.nl/ouders.

Iets anders aanvragen

Heeft u naast bovengenoemde vergoedingen nog kosten voor uw kind(eren) die niet vallen onder school, sport, cultuur en vrije tijd? Dan kunt u via Sam& vragen om maatwerk. Wij bekijken dan samen met u hoe we u van dienst kunnen zijn.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking als uw kind op 31 december 2020 jonger is dan 19 jaar. Verder is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. In de tabel hieronder ziet u in een oogopslag of u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten. Het inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

Overzicht van inkomenseisen Sam& Voor Alle Kinderen

U bent

uw netto inkomen in 2020*

uw vermogen in 2020*

alleenstaande ouder

€ 1199,50

€ 12450

gehuwd of samenwonend

€ 1713,74

€ 12450

 

* Inkomen Het maakt niet uit of dat een inkomen uit loon, uitkering, zelfstandig ondernemerschap, alimentatie voor u en/of uw kind is. Het vakantiegeld, toeslagen en/of andere teruggaven van de Belastingdienst tellen niet mee als inkomen. Heeft u schulden? Ligt er beslag op uw inkomen of is er sprake van een wettelijke of minnelijke schuldregeling dan telt dit gedeelte ook niet mee.

** Vermogen Met vermogen bedoelen wij de totale waarde van uw bezittingen én de bezittingen van uw eventuele partner. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Indien er sprake is van aantoonbare schulden mag u deze hierop in mindering brengen. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee.