Kansen voor alle Kinderen

Heeft u een laag inkomen en kinderen die op 31 december 2018 jonger zijn dan 19 jaar ? Dan krijgt u misschien een deel van de kosten voor school, uitjes of een sport- of muziekvereniging vergoed.

Wat krijgt u per jaar vergoed?

U krijgt per kind een jaarlijkse vergoeding voor onkosten. Het gaat om de kosten voor school en sociale activiteiten voor kinderen in de leeftijd van:

  • 0 t/m 11 jaar : max. € 325,- per kind per jaar
  • 12 t/m 18 jaar : max. € 375,- per kind per jaar

Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor:

  • Deelname aan sportactiviteiten
  • Zwemdiploma A
  • Deelname aan culturele activiteiten

De maximale vergoeding voor school, sociale activiteiten, sport- en culturele activiteiten is voor kinderen in de leeftijd van:

  • 0 t/m 11 jaar : € 725,- per kind per jaar
  • 12 t/m 18 jaar : € 775,- per kind per jaar

Bekijk het overzicht met voorbeelden van kosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Direct aanvragen of declareren (met DigiD)

 

Aanvragen tegemoetkoming Kansen voor alle Kinderen    

 

 

Declareren kosten school en sociale activiteiten

 

 

Aanvragen vergoeding sport en/of cultuur

 

 

Aanvragen Stichting Leergeld

 

Bent u intermediair? Dan kunt hier rechtstreeks een aanvraag indienen voor sport- en culturele activiteiten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur .

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking als uw kind op 31 december 2018 jonger is dan 19 jaar. Verder is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. In de tabel hieronder ziet u in één oogopslag of u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten. Het inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

U bent Uw netto inkomen*   Uw vermogen**
Alleenstaande ouder € 1.132,- € 12.040,-
Gehuwd of samenwonend € 1.616,- € 12.040,-

 

* Inkomen Het maakt niet uit of dat een inkomen uit loon, uitkering, zelfstandig ondernemerschap, alimentatie voor u en/of uw kind is. Het vakantiegeld, toeslagen en/of andere teruggaven van de Belastingdienst tellen niet mee als inkomen. Heeft u schulden? Ligt er beslag op uw inkomen of is er sprake van een wettelijke of minnelijke schuldregeling dan telt dit gedeelte ook niet mee.
** Vermogen Met vermogen bedoelen wij de totale waarde van uw bezittingen én de bezittingen van uw eventuele partner. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Indien er sprake is van aantoonbare schulden mag u deze hierop in mindering brengen. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee.

 

Meer weten?

    Logo jeugdfonds Sport   Logo jeugdfonds Cultuur   Naar de website van de stichting Leergeld

Uitgelicht