Tegemoetkoming zorgkosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan kunt u misschien een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten aanvragen.

Dit is een bedrag van € 150. U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl

 

Direct aanvragen met DigiD

 

Voorwaarden 2020

  • U woont in de gemeente Sittard-Geleen
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van inwonende personen tellen niet mee.
  • Bent u alleenstaand? Dan is uw vermogen lager dan € 6225,00. Bent u alleenstaande ouder of gehuwd? Dan is uw vermogen lager dan € 12450,00.
  • U maakt in 2020 gebruik van een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • U heeft in 2020 een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • U heeft in 2019 én 2020 het volledige eigen risico (van € 385) van de zorgverzekering verbruikt.
  • U heeft in 2020 meer dan € 350 aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald, zoals eigen bijdrage tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het wettelijk eigen risico bedoeld.
  • Iedere persoon van 18 jaar of ouder kan een aanvraag indienen.
  • U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2020 aanvragen tot 1 juli 2021

Let op! Bewaar bewijsstukken tot 1 januari 2022. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel vermogen u heeft.