Zorgverzekering: VGZ Zuid-Limburgpakket

‘Gezond zijn’ is een van de belangrijkste zaken in het leven. En daar hoort ook een goede, betaalbare zorgverzekering bij. Daarom heeft de gemeente samen met verzekeraar VGZ een unieke zorgverzekering samengesteld: het VGZ Zuid-Limburgpakket.

Lager inkomen

Met een lager inkomen bedoelen we een inkomen van maximaal 150% van de bijstandsnorm. Deze norm is afhankelijk van uw woonsituatie. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw gezamenlijke inkomen bepalend. Op het aanmeldformulier kruist u aan welke inkomenscategorie voor u van toepassing is.

Voordelig maandbedrag

U betaalt met deze verzekering in 2020 een maandelijkse premie van € 179,59. U krijgt hiervoor uw basisverzekering én een aanvullende verzekering. Met deze verzekering krijgt u een hoge vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen of lenzen en de tandarts.

Geen eigen risico

Een groot voordeel van deze verzekering is dat u géén eigen risico betaalt van € 385,00 per kalenderjaar. Dit bedrag is namelijk meeverzekerd in uw pakket.

Eigen bijdragen Basisverzekering en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn meeverzekerd

Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen bijvoorbeeld hoortoestellen of ziekenvervoer betaalt u nu een eigen bijdrage. Met deze zorgverzekering hoeft u die eigen bijdrage tot maximaal € 500,00 per jaar niet zelf te betalen. Ook de eigen bijdrage WMO is onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd tot een maximum van € 400,00 per jaar.

Extra voordelen van het VGZ Zuid-Limburgpakket

  • Zorgverzekeraar VGZ neemt de lopende machtigingen bij uw huidige zorgverzekeraar over.
  • U hoeft geen rekeningen voor te schieten als u kiest voor een zorgaanbieder waar VGZ een overeenkomst mee heeft. Meer informatie hierover vindt u op www.vgz.nl/vergelijkenkies.

Overstappen

Ga naar www.vgz.nl/zuidlimburg. Doet u dit voor 31 december, dan zegt VGZ uw bestaande zorgverzekering op.

Meer informatie over de zorgverzekering

VGZ Zuid-Limburgpakket
T: 0800 250 00 10
W: www.vgz.nl/zuidlimburg