IOAW-uitkering voor oudere werklozen

Bent u werkloos en geboren voor 1 januari 1965? En heeft u geen recht meer op een WW- of WGA-uitkering? Dan komt u in aanmerking voor een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers). U leest hier hoe u dit aanvraagt.

Stap 1: Inschrijven op werk.nl

Heeft u zich nog niet ingeschreven op werk.nl? Dan moet u dat eerst doen. Dit kan direct via de website www.werk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig en een e-mailadres. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl

Stap 2: Aanvraag indienen via werk.nl

U gaat op werk.nl naar 'bijstandsuitkering/IOAW-uitkering aanvragen'. Als u hier inlogt met uw DigiD, kunt u de aanvraag doorlopen. Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan heeft u allebei een DigiD nodig.

Kunt u geen gebruik maken van werk.nl? Dan belt u ons via telefoonnummer 14 046. Zeg dan dat u een IOAW-uitkering wilt aanvragen. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe.

Stap 3: Bewijsstukken

Zodra de aanvraag door ons ontvangen is, krijgt u een ontvangstbevestiging en de naam van de casemanager die uw aanvraag behandelt. Er is ook een folder bijgesloten met belangrijke informatie over uw aanvraag!

De casemanager bekijkt uw aanvraag en stuurt u een brief. Hierin staat welke gegevens nodig zijn om te kunnen beoordelen of u recht op een uitkering heeft.

Dit zijn in ieder geval:

  • kopie identiteitsbewijs
  • inkomensgegevens (bijvoorbeeld loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • uw bankrekeningen
  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, worden er nog aanvullende gegevens opgevraagd. Het is belangrijk dat u deze gegevens op tijd bij ons inlevert.

Stap 4: Een persoonlijk gesprek

U krijgt een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente. Hierin maken we afspraken over solliciteren en geven wij u informatie over de IOAW-uitkering. Misschien hebben wij naar aanleiding van de  ingeleverde stukken ook nog vragen.

Stap 5: Beslissing

U hoort binnen 8 weken na uw aanvraag van ons of u de uitkering krijgt. Heeft u de gevraagde bewijsstukken niet binnen 8 weken compleet ingeleverd? Dan kan het zijn dat deze termijn verlengd wordt. Als het nodig is, dan kunt u een voorschot krijgen. U kunt dit aangeven tijdens het persoonlijk gesprek.

Voorwaarden

Wilt u weten of u recht heeft op een IOAW-uitkering? Bekijk dan de voorwaarden voor een IOAW-uitkering op de website van de Rijksoverheid.