Uitkeringsbedragen Participatiewet

Per 1 juli 2020 zijn de uitkeringsbedragen van de Participatiewet en diverse andere wetten aangepast. Dit komt omdat dat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Hieronder leest u de actuele uitkeringsbedragen en normen.

Normen va 21 jaar tot AOW-leeftijd (art. 21)

exclusief vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder meerderjarige medebewoners € 1.006,08
Gehuwden zonder meerderjarige medebewoners, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.437,25
Alleenstaande of alleenstaande ouder met briefadres €    747,37
Gehuwden met briefadres € 1.178,55
Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder woonkosten €    718,63
Gehuwden zonder woonkosten € 1.149,80

 

Jongerennormen tot 21 jaar, zonder kinderen (art. 20 lid 1)

exclusief vakantietoeslag

Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar €    248,37
Gehuwden, beiden 18, 19 of 20 jaar €    496,74
Gehuwden, één 18,19 of 20, ander 21+ €    967,00

 

Jongerennormen tot 21 jaar, met ten laste komende kinderen (art. 20, lid 2)

exclusief vakantietoeslag

Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar €   248,37
Gehuwden, beiden 18, 19 of 20 jaar   €   784,19
Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ € 1.254,45

 

Normen schoolverlater (alleenstaande van 21 jaar of ouder) (art. 20 lid 1)

exclusief vakantietoeslag

Alleenwonend, voorheen beroepsonderwijs volgend, zonder meerderjarige medebewoners €   700,22
Thuiswonend, voorheen beroepsonderwijs volgend* €   495,79
Voorheen hoger ondewijs volgend, thuis- of alleenwonend* €   852,68

*Is de schoolverlater ook kostendeler? Dan wordt gekeken welke van beide normen (schoolverlater of kostendeler) het laagste is en wordt dit het bedrag waar de schoolverlater recht op heeft.

 

Normen in inrichting verblijvende personen van 21 jaar of ouder (art. 23)

exclusief vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder €   318,56
Echtpaar €   495,51

 

Verhoging voor personen in een inrichting i.v.m. premie Zorgverzekeringswet

Alleenstaande €     33,00
Gehuwden €     74,00

 

Normen personen van AOW-leeftijd en ouder (art. 22)

exclusief vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder, zonder meerderjarige medebewoners € 1.125,05
Gehuwden, beiden > pensioengerechtigde leeftijd, zonder meerderjarige medebewoners € 1.526,54
Gehuwden, 1 partner < pensioengerechtigde leeftijd, zonder meerderjarige medebewoners € 1.526,54

 

Kostendelersnorm voor personen van 21 jaar of ouder (art. 20, lid 1)

Aantal personen in een huishouden 2 3 4 5
Percentage van gehuwdennorm 50% 43,33% 40% 38%
Exclusief vakantietoeslag €   718,63 €   622,81 €   574,90 €   546,16

Voor iedereen die met meerdere volwassenen op één adres woont, geldt de kostendelersnorm. Hierbij gaat men ervan uit dat (vaste) kosten gedeeld kunnen worden met medebewoners. Dit kan betekenen dat u een lagere uitkering krijgt. Studenten en personen jonger dan 21 jaar tellen niet mee als kostendeler.

 

Vrij te laten vermogen

Alleenstaande €   6.225,00
Echtpaar en alleenstaade ouder € 12.450,00 
Maximale vrij te laten vermogen in de eigen woning € 52.500,00

(bij krediethypotheek)

 

Individuele inkomenstoeslag

Gehuwden €   580,00
Alleenstaande ouder €   520,00
Alleenstaande €   407,00 

 

IOAW (bruto bedragen) (art. 21)

De netto bedragen zijn niet vermeld; deze zijn afhankelijk van de heffingskortingen van de belastingdienst.
exclusief vakantietoeslag

Gehuwden, beide partners zijn 21 jaar of ouder € 1.564,17
Alleenstaande (ouder), 23 jaar of ouder € 1.230,29
Alleenstaande kostendeler, 23 jaar of ouder €    782,08

Deze bedragen zijn brutobedragen zonder vakantietoeslag.
Daarnaast reserveren wij maandelijks vakantietoeslag voor u.

De hoogte kunt u berekenen met behulp van de volgende formule:  uw bedrag
                                                                                                           ----------------   x 8
                                                                                                                100