Nieuws

Nieuws van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen

 • Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen

  20 maart 2017

  In februari viel het gecombineerde aanslagbiljet van BsGW met gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2020 in uw brievenbus. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de belastingen.

 • Betaling van de uitkering in 2020

  In 2020 staat uw uitkering uiterlijk op de 15e van de maand op uw bankrekening. Wij betalen achteraf. Dit betekent dat de uitkering van januari in februari wordt betaald en zo verder.
  Om ervoor te zorgen dat uw uitkering correct en op tijd wordt betaald, is het belangrijk dat u ons informeert over uw (wisselende) inkomsten en vermogenssituatie. U doet dit uiterlijk op de eerste van de maand.

 • Vrijwilligerswerk

  Heeft u interesse in werkervaring, een zinvolle dagbesteding, een handje te helpen, nieuwe contacten op te doen en uw horizon te verbreden? Misschien vindt u iets bij de vacatures van de Vrijwilligerscentrale-WM.

 • Werkplaats Financiën

  De Werkplaats Financiën is een open inloopcentrum voor mensen met financiële problemen of die daar in dreigen te raken.
  U krijgt hier informatie, advies of ondersteuning van mensen die uit eigen ervaring weten wat financiële problemen betekenen.
  U kunt er een kop koffie drinken of praatje maken zonder verplichtingen. U kunt er helemaal anoniem blijven.

  De Werkplaats Financiën helpt u verder met regelingen zoals kwijtschelding, verwijzing naar voorzieningen en informatie over mogelijkheden. De aanpak van de Werkplaats gaat er van uit dat mensen zelf veel kunnen en niet afhankelijk hoeven te zijn van instanties. Zo worden er ook adviezen gegeven over het omgaan met geld.

 • Inlichtingenplicht: studie van uw kind, gewijzigde inkomsten en boete

  Aan de bijstandsuitkering is de inlichtingenplicht verbonden. Zo moet u melden als uw kind stopt of start met een studie of als uw inkomsten wijzigen. En wat gebeurt er als u dat niet of niet op tijd doet?

 • Letterloket

  Bij het Letterloket krijgt u hulp bij het vinden van een passende taalcursus of een cursus om beter de weg te vinden op internet. Maar bijvoorbeeld ook een cursus waarin u leert omgaan met (weinig) geld.

 • BeneFitspas

  De ledenpas van BeneFits is een kortingspas voor jong en oud. Iedereen kan lid worden. Inwoners met een laag inkomen krijgen de pas gratis.

  U krijgt korting bij zo’n 250 deelnemende bedrijven. Bijvoorbeeld op uw CZ-zorgverzekering. Ook krijgt u korting bij een bezoek aan bakkerij Dukers, Laco Glanerbrook, maar ook vele andere winkels in uw gemeente.

 • Tegemoetkoming Zorgkosten 2018

  Heeft u hoge zorgkosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Zorgkosten.