Betaling vakantiegeld

Over uw uitkering bouwt u iedere maand 5% vakantiegeld op. Het vakantiegeld staat uiterlijk 30 juni op uw rekening.

 

Aparte betaling

De gemeente betaalt het vakantiegeld aan u uit via een aparte betaling.

 

Minder vakantiegeld

Ontvangt u naast uw uitkering ook nog loon of andere inkomsten waarover vakantiegeld wordt gereserveerd, dan krijgt u van ons minder vakantiegeld uitbetaald.

 

Beslag

Als een schuldeiser beslag op uw uitkering heeft gelegd, dan ontvangt u geen vakantiegeld. De gemeente is dan namelijk wettelijk verplicht het vakantiegeld te betalen aan de beslaglegger.

Heeft de beslaglegger een hogere beslagvrije voet vastgesteld, dan kan het zijn dat u wel (een gedeelte van uw) vakantiegeld ontvangt.

 

Schuld bij de gemeente

Heeft u een schuld bij ons? Dan verrekenen wij maandelijks een bedrag van uw uitkering met deze schuld. Wij gebruiken ook het vakantiegeld om uw schuld bij ons af te lossen. U ontvangt dan dus geen vakantiegeld.

 

Heeft u afspraken met ons gemaakt over de aflossing van uw schuld? Dan kan het zijn dat wij wel vakantiegeld aan u uitbetalen.