Betaling van de uitkering in 2020

In 2020 staat uw uitkering uiterlijk op de 15e van de maand op uw bankrekening. Wij betalen achteraf. Dit betekent dat de uitkering van januari in februari wordt betaald en zo verder.
Om ervoor te zorgen dat uw uitkering correct en op tijd wordt betaald, is het belangrijk dat u ons informeert over uw (wisselende) inkomsten en vermogenssituatie. U doet dit uiterlijk op de eerste van de maand.

Inkomsten naast uw uitkering?

Per 1 januari 2020 wijzigen alle inkomsten, zoals pensioen, WAO/WIA/WAJONG/WW/ Ziektewet en inkomsten uit arbeid. Heeft u of uw partner een van deze inkomsten naast de uitkering van Sociale Zaken, dan bent u verplicht vóór 1 februari 2020 een specificatie van deze inkomsten in te leveren. Als u dit niet doet, kunnen wij de hoogte van uw uitkering over de maand januari niet juist berekenen. En dus niet tijdig uitbetalen. Bovendien kunt u misschien een boete krijgen als u zich niet aan de inlichtingenverplichting houdt.

Veranderingen in de hoogte van inhoudingen

Vinden er inhoudingen op uw uitkering plaats waarvan de hoogte moet veranderen per 1 januari 2020? Geef dit dan ook vóór 1 februari door. Anders kunnen wij dit niet tijdig verwerken.

Geeft u uw bank opdracht voor een automatische incasso van bepaalde vaste lasten? Bekijk dan goed of er niet ook een inhouding op uw uitkering voor deze kosten is, want in dat geval betaalt u dubbel. Geef ons dan tijdig door dat we de inhouding kunnen stopzetten.