Inlichtingenplicht: studie van uw kind, gewijzigde inkomsten en boete

Aan de bijstandsuitkering is de inlichtingenplicht verbonden. Zo moet u melden als uw kind stopt of start met een studie of als uw inkomsten wijzigen. En wat gebeurt er als u dat niet of niet op tijd doet?

Studie van uw kind

Start of stopt uw inwonende kind met een studie? Dat kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Daarom is het belangrijk dat u ons tijdig doorgeeft dat uw kind stopt of start met een opleiding.

 

Gewijzigde inkomsten

Per 1 juli veranderen alle inkomsten, zoals   WAO/WIA/WAJONG/WW/Ziektewet en inkomsten uit arbeid. Heeft u of uw partner een van deze inkomsten naast de uitkering van Sociale Zaken? Lever dan zo snel mogelijk de uitkeringsspecificatie van de maand juli bij ons in. Deze hebben wij nodig om uw bijstandsuitkering correct te kunnen betalen.

 

Boete

U heeft de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw recht op bijstand aan ons moet doorgeven. Doet u dit niet of niet op tijd, dan moeten wij een boete beoordelen.

U gebruikt hiervoor het mutatieformulier dat u van ons heeft gekregen. Heeft u dit niet meer? Vraag dit dan op bij de medewerkers van uw gebied.

 

Een aantal voorbeelden van wijzigingen die u ons door moet geven: start of einde van werk, wisselende inkomsten, gewijzigde woonsituatie, de aanschaf en/ of verkoop van een auto, start of einde studie van uw inwonende kind(eren).