Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen

In februari viel het gecombineerde aanslagbiljet van BsGW met gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2020 in uw brievenbus. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de belastingen.

Vorig jaar ook kwijtschelding gehad?

Heeft u in het voorgaande jaar ook kwijtschelding gehad? En heeft u toen toestemming gegeven om uw inkomensgegevens te laten toetsen door het Inlichtingenbureau? Dan krijgt u dit jaar automatisch kwijtschelding als u aan de regels voldoet. U krijgt dan een aanslag waarop het bedrag van de kwijtschelding al is afgetrokken. U hoeft dus geen kwijtschelding meer aan te vragen.

Zelf op tijd aanvragen

U krijgt met een bijstandsuitkering niet automatisch kwijtschelding. Wordt op uw aanslag geen kwijtschelding verleend en denkt u wel hiervoor in aanmerking te komen? Vraag de kwijtschelding dan zelf binnen 8 weken na dagtekening van het aanslagbiljet aan bij BsGW. Let op! Bent u in de loop van het belastingjaar 2020 in onze gemeente komen wonen? En heeft u ook een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan komt u (nog) niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U vraagt eerst zelf kwijtschelding aan via de persoonlijke pagina van BsGW.

Waarvoor kunt u kwijtschelding krijgen?

In de gemeente Sittard-Geleen is volledige kwijtschelding mogelijk voor het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing en gedeeltelijk voor het DIFTAR-tarief van de afvalstoffenheffing. Dat is het bedrag voor het huisafval dat u aan de straat zet (per kg) of in de afvalcontainers stort (per inworp).

De aanslag DIFTAR wordt één keer per jaar achteraf opgelegd. Dus u betaalt nu de aanslag DIFTAR 2019.

De maximale kwijtschelding is dit jaar:

  • € 39,41 voor een huishouden van 1 persoon
  • € 78,81 voor een huishouden van 2 of meer personen).

Voor de hondenbelasting is kwijtschelding alleen mogelijk voor de eerste hond.

Wat betekent dit voor u?

Na uw aanvraag kunnen zich 3 situaties voordoen:

  1. U krijgt volledige kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. In dat geval ontvangt u een aanslagbiljet waarop de kwijtschelding al in mindering is gebracht.
  2. U hoeft dan verder niets te doen. U krijgt gedeeltelijke kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. In dat geval krijgt u een aanslag waarop de kwijtschelding in mindering is gebracht én een bedrag dat u nog moet betalen. U hoeft ook dan verder niets te doen.
  3. U krijgt geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Digitaal aanvragen bij BsGW

U kunt kwijtschelding aanvragen bij BsGW. Aanvragen kan alleen via uw persoonlijke pagina www.bsgw.nl Log in met uw DigiD. Deze vraagt u aan op www.digid.nl. Houd uw BSN bij de hand.

Na het inloggen kunt u toestemming geven om uw gegevens te toetsen. Hieruit blijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Soms moet u nog nadere gegevens opsturen. U ontvangt binnen 12 weken schriftelijk bericht.

Liever schriftelijk aanvragen?

Heeft u geen mogelijkheid om uw kwijtschelding digitaal aan te vragen? Of wilt u uw gegevens niet automatisch laten toetsen? Dan kunt u een schriftelijk formulier aanvragen via 088-8420420. U ontvangt dan een formulier per post thuis. Vul het formulier volledig in en stuur de benodigde specificaties mee. Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u uitstel van betaling totdat u bericht ontvangt over uw verzoek om kwijtschelding.

Extra vrijstelling in verband met medische indicatie

Heeft u extra huishoudelijk afval door een medische oorzaak, bijvoorbeeld door incontinentie of een stoma? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Het aanvraagformulier medische vrijstelling aanvraag vindt u op https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/belastingen/afvalstoffenheffing/hoe-vraag-ik-korting-aan-in-verband-met-medisch-afval. Of vraag het telefonisch aan via tel. 088-8420420.

Deze extra vrijstelling is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen! Wel is het van belang dat u een verklaring van uw huisarts, apotheek of zorgverzekeraar inlevert. En bewaar de aankoopbonnen als u gebruikt maakt van afvalzakken die u bij de gemeente koopt.