Tegemoetkoming Zorgkosten 2018

Heeft u hoge zorgkosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Zorgkosten.

Voor wie is de regeling bedoeld?
U komt in aanmerking voor de regeling als uw inkomen minder is dan 130% van de bijstandsnorm en u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u heeft een indicatie ‘zorg-thuis’ of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • u maakt gebruik van een Wmo-voorziening;
  • u betaalt een eigen bijdrage van minimaal € 385,00 voor de Zorgverzekeringswet; 
  • u heeft in 2017 én 2018 het eigen risico van de Zorgverzekeringswet volledig verbruikt.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De vergoeding bedraagt € 150,00 per kalenderjaar.

Hoe vraagt u aan?
Heeft u de Tegemoetkoming Zorgkosten over 2017 ontvangen? Dan hoeft u verder niets te doen. De Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 wordt in juli automatisch aan u betaald.

Wij gaan er namelijk van uit dat u ook voor het jaar 2018 aan de voorwaarden voldoet. Hierover ontvangt u vóór 1 juli een informatiebrief.

Afbeeldingsresultaat voor zorgkosten

Ontvangt u geen informatiebrief, maar denkt u ook recht te hebben op deze regeling? Vraag de Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 dan vanaf 1 juli digitaal aan via de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl. Klik op ‘Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 aanvragen’ of zoek op trefwoord ‘Zorgkosten’. Houd dan wel uw DigiD bij de hand.

Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen. Een handleiding hiervoor vindt u ook op de website.

Geen internet?

Heeft u geen internet? Haal het  aanvraagformulier dan na 1 juli bij de balie van Sociale Zaken, Rijksweg Zuid 26 in Sittard. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen via 14 046.

Tot wanneer aanvragen?

De Tegemoetkoming voor het jaar 2018 kunt u aanvragen tot 1 juli 2019.

Over het kalenderjaar 2017 kunt u de Tegemoetkoming nog tot 1 juli 2018 aanvragen.