Bijstandsuitkering

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

Aanvraag

Eerst inschrijven
Het is belangrijk dat u zich inschrijft op www.werk.nl/. Dit doet u middels uw DigiD-code. Als u deze niet heeft of vergeten bent, kunt op www.digid.nl een DigiD-code aanvragen. 

Werken op afspraak
Als u een uitkering wilt aanvragen, dan belt u met het Klantcontact Centrum via 14 046. U geeft hierbij aan dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Vervolgens wordt met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek aan het Werkloket gemaakt.

Nadat u telefonisch een afspraak heeft gemaakt ontvangt u schriftelijk of per e-mail de afspraakbevestiging.  

Tijdens een persoonlijk gesprek bij het Werkloket bij Sociale Zaken worden uw mogelijkheden naar  werk onderzocht en ook worden daar al afspraken over gemaakt.

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?
Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan hoeft u geen contact op te nemen met de gemeente Sittard-Geleen. U wordt zelf benaderd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De SVB weet of iemand naast de AOW-uitkering vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd recht heeft op een aanvulling vanuit de bijstand.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U en uw eventuele partner hebben onvoldoende geld om in uw bestaan te kunnen voorzien. Bij de beoordeling hiervan kijkt de gemeente of u een inkomen hebt dat lager is dan de bijstandsnorm , of u over vermogen beschikt en u of u alimentatie ontvangt. Zie de actuele bedragen in de normenbrief (plaats link)
  • U voldoet aan de sollicitatieplicht. Er bestaat een algemene sollicitatieplicht. Hierbij geldt als criterium 'algemeen geaccepteerd werk'. Dat betekent dat u ook werk moet aannemen dat niet aansluit bij uw opleiding en werkervaring.
  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet gedetineerd.
     

Een voorschot op uw bijstandsuitkering  is mogelijk als de aanvraag compleet is. Uiterlijk 4 weken na de datum van uw aanvraag krijgt u een voorschot. Uiterlijk 8 weken na de datum van uw aanvraag laten wij u weten of recht hebt op een uitkering of niet.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet regelt dat u ondersteuning kan krijgen van de gemeente bij participatie naar betaald werk of wat er mogelijk is in uw persoonlijke situatie. De rijksoverheid heeft in de wet vastgelegd waaraan gemeenten zich bij de uitvoering moeten houden. Op basis daarvan maakt elke gemeente eigen beleid.

Lees ook:

Zie ook de informatie van de overheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand.

Bijzonderheden

Uitkeringsfraude

Fraude is het opzettelijk verkeerde informatie geven of dingen verzwijgen om onterecht een bijstandsuitkering te krijgen of te behouden. De bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die weinig of geen andere inkomen hebben en ook weinig of geen eigen vermogen. Als u het vermoeden hebt dat iemand zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude binnen de gemeente Sittard-Geleen, dan kunt u dat melden.

Uitgelicht