Verblijf in het buitenland

Als u een uitkering krijgt van de gemeente, moet u het melden als u naar het buitenland gaat. U mag dan namelijk maar 4 weken per jaar in het buitenland zijn. Als u buiten deze gemeente in Nederland verblijft moet u dat ook doorgeven.

Heeft u misschien al vakantieplannen? Of gaat u op familiebezoek in het buitenland? Wij zetten voor u de regels op een rij. De regels zijn ook  van toepassing als u om andere redenen in het buitenland verblijft.

U kunt per jaar maximaal vier weken naar het buitenland.

Deze vier weken hoeft u niet aaneengesloten op te nemen. U kunt in één kalenderjaar meerdere malen met behoud van uitkering naar het buitenland. Als het samen maar niet langer is dan vier weken.

Een deel van de vakantieperiode van 2019 kunt u combineren met een deel van de periode van 2020, zolang u in totaal niet langer dan 4 weken in het buitenland verblijft. U kunt bijvoorbeeld de laatste 2 weken van december en de eerste 2 weken van januari op vakantie in het buitenland. In de overige maanden van 2019 kunt u dan nog twee weken naar het buitenland. 

Vakantie in Nederland

Gaat u in Nederland op vakantie, dan is de beperkte duur van uw vakantie niet van toepassing. U bent wel verplicht om een verblijf buiten de gemeente bij ons te melden. U bent namelijk altijd verplicht om uw arbeids- en/of re-integratieverplichtingen na te komen als die aan u zijn opgelegd. Dat geldt ook als u om een andere reden langere tijd buiten de gemeente verblijft.

Zorg ervoor dat u altijd bereikbaar bent voor uw post. Zo voorkomt u problemen als u bijvoorbeeld van ons een oproep ontvangt.

U gaat op vakantie. Dit zijn de regels:

Gaat u naar het buitenland of verblijft u langere tijd buiten de gemeente, dan meldt u dit. Zo voorkomt u een mogelijke boete.

  1. Drie dagen voor vertrek neemt u contact op met een medewerker van uw gebied. De gegevens omtrent uw vakantie worden dan genoteerd.
  2. Er wordt met u een dag en tijdstip afgesproken waarop u zich persoonlijk terugmeldt.
  3. Op dit afgesproken moment meldt u zich bij de balie van Sociale Zaken.

Meldt u zich niet tijdig terug of verblijft u langer dan 28 dagen in het buitenland, dan kan het recht op uitkering ingetrokken worden.