5G in Sittard-Geleen

Even een Whatsappje sturen. Een grappige video delen met een vriend. Of online vergaderen als je in het park zit. We zijn steeds vaker online en altijd bereikbaar. Privé, maar ook voor het werk. Niet alleen mensen gebruiken mobiele data. Ook apparaten werken via internet. Denk aan auto’s, slimme meters of alarmsystemen. Dus verbruiken we steeds meer mobiele data via de 3G- en 4G-netwerken. Tien keer meer zelfs dan vijf jaar geleden.

Waarom 5G?

Het 4G-netwerk kan al die data in de toekomst niet meer aan. Daarom werken telecombedrijven aan het 5G-netwerk. Dat is sneller en kan veel meer data aan. In de komende jaren wordt het 5G-netwerk uitgerold over heel Nederland. Het 5G-netwerk komt dus ook in Sittard-Geleen.

5G-frequentie

Mobiele netwerken werken via frequenties (golflengtes), net als zenders op een radio. 5G werkt het beste via een speciale 5G-frequentie. De eerste daarvan is in juni 2020 geveild onder telecombedrijven. Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid en Agentschap Telecom.

De Rijksoverheid heeft regels vastgesteld waaraan het nieuwe 5G-netwerk moet voldoen. Binnen deze regels kunnen telecombedrijven bepalen waar en wanneer zij 5G uitrollen. De Rijksoverheid ziet ook toe op licenties, normeringen, (gezondheid)onderzoek en metingen. Als gemeente hebben we daar geen invloed op.

Antennes

De 5G-frequentie legt minder afstand af dan de 4G-frequentie. Daarom zijn op sommige plekken meer zendmasten en antennes nodig, of moeten oude antennes worden vernieuwd. Dit doen de telecombedrijven zelf. Op de website van het Antennebureau kunt u zien waar in Sittard-Geleen antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Wilt u meer weten over antennes? Download dan de folder 'Alles over antennes voor mobiele communicatie' van het Antennebureau. 

Regels en inspraak

De gemeente komt in beeld als telecombedrijven zendmasten of antennes willen plaatsen die hoger zijn dan vijf meter. Of als ze antennes willen plaatsen op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. De telecombedrijven moeten dan bij ons een omgevingsvergunning aanvragen. Als gemeente toetsen we of deze vergunningsaanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan. Vervolgens nemen we een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Ook mogen telecombedrijven niet zomaar een antenne-installatie plaatsen op een woongebouw. Hiervoor moet de eigenaar van het woongebouw toestemming geven. Huurt u een woning in zo’n gebouw? Dan kunt u bezwaar maken via de zogenoemde instemmingsprocedure. Meer informatie over inspraak en instemming.

5G en gezondheid

Er zijn strenge regels voor straling van 3G-, 4G- en 5G-antennes: dit noemen we blootstellingslimieten. In Nederland gaan we op dit moment nergens over die limieten heen. De straling blijft er zelfs ver onder. Ook is er veel onderzoek naar straling en de gezondheid van mens, plant en dier. De Gezondheidsraad en Rijksoverheid houden die onderzoeken goed in de gaten.

Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum Elektromagnetische Velden en Gezondheid.

5G en privacy

We creëren met ons allen veel data. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Voor het mobiele netwerk zelf zijn al duidelijke regels. Die gelden ook voor een nieuw 5G-netwerk. Informatie over privacy kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

In de factsheet 'Verschillen tussen 4G en 5G, antwoorden op veel gestelde vragen' geeft het Antennebureau antwoord op 14 veel gestelde vragen. Meer informatie vindt u op de kennispagina 5G van Agentschap Telecom.