Tarieven afval en milieu

 

Product / dienst

 

Tarief 2018

 

Opmerkingen / bijzonderheden

 

Afval (gratis inleveren)
 

gratis  

Afvalzakken

 

€ 1,24

 

per stuk, (gele afvalzakken). De zakken worden per 10 stuks verkocht.

Afvalpasje 1e afgifte

Afvalpasje bij beschadiging, defect

 

gratis

 

 

 

Afvalpasje bij verlies

 

€ 20,15

 

bij verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik.

 

Diftar tarieven

 

 

 

 

 

Containers restafval per kilo

 

€ 0,26

 

 

 

Containers gft afval per kilo

 

€ 0,10

 

 

 

Per keer buitenzetten restafvalcontainer

 

€ 0,80

 

 

 

Ondergrondse Avalcontainers    

Afvalzakken, 60 liter

€ 1,49 per inworp

Afvalzakken, 30 liter

€ 0,75 per inworp

 

Afvalstoffenheffing

 

 

 

 

 

Vast tarief

 

€ 152,55

 

per jaar

 

Extra containers

 

€ 49,60

 

per jaar, bovenop vast tarief per extra container

 


Kortingsbedragen

 

 

 

 

 

Stomapatiënten maximale korting

€  58,70

 

per jaar

 

Incontinentiepatiënten maximale korting

€ 117,40

 

per jaar

 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing    
Vastrecht € 152,55 per jaar
Diftar per eenpersoonshuishouden maximaal €  39,41 per jaar
Diftar per meerpersoonshuishouden maximaal €  78,81 per jaar

 

Milieuparken

 

 

 

 

 

Huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval per kilo

 

€ 0,12

 

Hout-, bouw- en sloopafval per kilo

 

€ 0,06

 

 

 

Matrassen, vloerbedekking, geëxpandeerd polystyreenschuim, gips, bitumenhoudend afval en harde kunststoffen, per kilo
Alleen in Geleen kunnen harde kunststoffen gratis ingeleverd worden
€ 0,12  

 

Minimum tarief per bezoek milieupark

 

 

€ 2,00

 

 

Indien noodzakelijk vindt de omrekening van afval per m3 naar kg als volgt plaats:

Stoffen van minerale oorsprong Omrekenen 1 m3 is Prijs in kg
Asbest 300 kg € 0,12
Ongesorteerd bouw en sloopafval 750 kg € 0,12
Gemengd puin 1.000 kg € 0,06
A/B/C hout gemengd 333 kg € 0,06
Overige categorieën afval 300 kg € 0,12
 
Voorrijkosten per rit per adres € 47,20  
Het tarief wordt verhoogd voor overig afval per vracht € 55,40  
Inzameling aan huis (op afspraak)    
Voorrij kosten per rit, per adres € 47,20  

 

Hierboven staan de meest gangbare tarieven, voor een uitgebreid overzicht zie de tarieventabel afvalstoffenheffing 2018 op de website overheid.nl.

Tarieven voor andere soorten producten/diensten vindt u op de tarievenpagina

 


 

Uitgelicht