Afvalinzameling huishoudens

Het afval van huishoudens wordt in Sittard-Geleen ingezameld door RWM.

Voorwaarden

De manier waarop de gemeente afval van huishoudens inzamelt, is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening.
 
Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke voorwaarden deze inzameling plaatsvindt.
 
De afvalinzameling is uitsluitend bestemd voor inwoners (particulieren) van de gemeente.
Bedrijven en instellingen dragen zélf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Van elk bedrijf of instelling wordt verwacht dat het een regeling treft voor zijn bedrijfsafval.

Kosten

De gemeente werkt met het Diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven). U betaalt een vast bedrag per jaar (vastrecht). Daarnaast betaalt u voor:

  • het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
  • de hoeveelheid afval per kilo, als u containers heeft
  • elke inworp als u gebruikt maakt van de ondergrondse containers
  • elke vuilniszak (in de gebieden waar vuilniszakken worden opgehaald)

Ook bij de milieuparken moet voor sommige zaken betaald worden.

Wanneer

Op de Afvalwijzer staat wanneer het afval bij u in de straat wordt opgehaald.

Tips

Uitgelicht