Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

Lopende procedures

Nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingen worden openbaar bekendgemaakt.
In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de plannen kunt reageren (zienswijze).
De stukken liggen ter inzage en zijn in de meeste gevallen ook digitaal beschikbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een aantal vastgestelde bestemmingsplannen kunt u bekijken op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
Op 1 januari 2020 moeten gemeenten verplicht álle bestemmingsplannen hebben gedigitaliseerd.

 

Voorwaarden

Het digitale bestemmingsplan wordt juridisch maatgevend, dus belangrijker dan de papieren versie. Het plan zal ook leidend zijn voor gerechtelijke procedures. De Raad van State zal straks ook een beslissing nemen over een bestemming op basis van het digitale plan. Ook het College zal ontwerpplannen digitaal kunnen inkijken. Het vaststellen van het plan gebeurt dan door het aanvinken van een vakje bij het plan op de website. Is dat dan wel veilig, zult u zich afvragen. Het plan heeft een waarmerk, aangegeven met een ‘slotje’ bij het digitale plan. Aan dat merk kunt u zien dat dit het originele plan is. De website heeft ook nog een beveiliging, waardoor het niet mogelijk is om met de digitale plannen te knoeien.

Aanvraag

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

  Afspraak maken telefonisch button

Uitgelicht