Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Hebt u bouw- of verbouwplannen? In de meeste gevallen hebt u daar een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) voor nodig. In een aantal gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 

Kan ik vergunningsvrij bouwen?
Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u de check doen.

 

Als u voldoet aan alle voorwaarden en vergunningsvrij mag bouwen
Houd er rekening mee dat de regels voor veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht altijd van toepassing zijn, ook al hebt u geen omgevingsvergunning nodig.

  • In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Deze eisen hebben betrekking op veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • In het Burgerlijk Wetboek Boek 5 vindt u het burenrecht. Dit houdt onder andere in dat u met uw buren moet overleggen voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Dit voorkomt wellicht problemen. Als u niet tot overeenstemming komt geeft het Burgerlijk Wetboek uitsluitsel.

 

Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij het product 'Omgevingsvergunning' voor meer informatie.

 

Voor bouw- of verbouwingplannen aan monumenten of panden in het beschermde stads- of dorpsgezicht hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig.

 

Voorwaarden

U kunt bij het OLO (Omgevingsloket Online) controleren of u een vergunning nodig hebt.

Daar kunt u ook de omgevingsvergunning aanvragen als dat toch nodig is.

 

>> www.omgevingsloket.nl

Aanvraag

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) controleren of u een vergunning nodig heeft. Daar kunt u ook de omgevingsvergunning aanvragen als dat toch nodig is.

>> http://www.omgevingsloket.nl/

 

 

Vragen?

 

Maak afspraak

Uitgelicht