Bouwen en verbouwen

WOZ waarde

Uw WOZ waarde wordt vastgesteld door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).  Voor meer informatie over de WOZ waarde kijkt u op www.bsgw.nl.

Taxatieverslag

Taxatieverslagen worden gemaakt door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Voor meer informatie, of het inzien van een taxatieverslag kijkt u op www.bsgw.nl.

Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen, een boom wilt kappen of bijvoorbeeld een inrit wil laten aanleggen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Op www.olo.nl kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en die eventueel meteen aanvragen.

Vergunning gebruik gemeentegrond

Als bijvoorbeeld een container, steiger, of bouwmaterialen op de stoep of straat moet neerzetten, heeft u een vergunning nodig. Dat is de vergunning voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond.

ARK (welstand)

Bouwplannen waar een vergunning voor nodig is worden beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). De ARK brengt advies uit over bouwplannen en bekijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels voor welstand en monumenten.

Riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van riolering tot aan de grens van uw terrein. Voor het afkoppelen van regenwater kunt u een subsidie aanvragen.

Subsidie afkoppelen regenwater

Bij nieuwbouw is het verplicht om regenwater af te koppelen. De gemeente stimuleert het afkoppelen van regenwater bij panden die voor 2000 gebouwd zijn door middel van een subsidie.

Groenstroken en restgronden

In sommige gevallen kunt u (rest)grond van de gemeente aankopen. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Uw verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Starterslening

Starters op de woningmarkt die een woning willen kopen in deze gemeente komen mogelijk in aanmerking voor een starterslening. Deze lening is een aanvulling op de hypotheek die u van de bank krijgt.

Kadastrale gegevens

Gegevens van uw eigen perceel kunt u inzien op www.mijnoverheid.nl. Wanneer u kadastrale gegevens nodig heeft van een ander perceel kunt u deze opvragen bij het Kadaster.

Bouwarchief

Verleende bouwvergunningen zijn gearchiveerd in het gemeentelijke bouwarchief. Om een dossier in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken bij de gemeente via 14-046.
Het inzien van een dossier kost €16,00

Het is mogelijk om kopieën van een bouwdossier te maken. Deze worden geprint door een drukker.
Dit kost € 0,20 per A4, of € 0,25 per A3.