Groenstroken en restgronden aankopen

Reststroken zijn stukjes gemeentegrond van maximaal 150m² die geen openbare functie (meer) vervullen en die grenzen aan particuliere woningen. Als er naast uw woning  gemeentegrond ligt (een reststrook), kunt u een aanvraag doen om die grond te kopen.

Voorwaarden

Om te kunnen beoordelen of de gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop, wordt een aanvraag getoetst aan gemeentelijke belangen en beleidsterreinen. Er wordt getoetst op onder meer de volgende onderdelen:

 • maakt de grond deel uit van een beeldbepalende of functionele groenvoorziening?
 • heeft deze strook een belang voor gemeentelijke ontwikkelingen?
 • aanwezigheid van kabels en leidingen;
 • de verkeersveiligheid;
 • efficiënt beheer en onderhoud van omliggende gemeentegrond.
 • Verkoop van reststroken is alleen mogelijk als de grond helemaal of gedeeltelijk grenst aan het woonperceel van de aanvrager. Reststroken die grenzen aan huurwoningen worden niet verkocht aan de bewoners van de huurwoning.  Reststroken op bedrijfsterreinen vallen niet onder de reikwijdte van de beheernota verkoop reststroken.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 046.

Kosten

Bij de verkoop van reststroken hanteert de gemeente vaste verkoopprijzen per vierkante meter. Deze prijzen zijn als volgt:

 • Grond gelegen in de zone ‘voortuin’ (blauw op de tekening) : € 17,50/m² k.k.
 • Grond gelegen in de zone ‘zij- en achtertuin’ (geel op de tekening):  € 44,00/m² k.k.
 • Grond gelegen in de zone ‘weide’ (groen op de tekening):  € 22,00/m² k.k.

  Reststroken

Aanvraag

Om een aanvraag te doen voor het kopen van een groenstrook kunt u het aanvraagformulier aankoop reststrook (pdf, 42kb) invullen, ondertekenen en naar de gemeente sturen.