Starterslening

Wanneer u starter bent op de woningmarkt komt u misschien in aanmerking voor de starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de hypotheek die u van de bank kunt krijgen en de koopsom van uw huis.

Aanvraag

Vul het formulier in en stuur het naar starterslening@sittard-geleen.nl

Hoe het verder gaat

Uw gegevens worden gecontroleerd door de gemeente. Wanneer uw gegevens kloppen, krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. U stuurt de toewijzingsbrief én het aanvraagformulier naar de SVn.
 De SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) adviseert de gemeente over het wel of niet verstrekken van de starterslening.

Meer informatie en alle voorwaarden kunt u lezen op de website van de SVn.