Klimaatadaptatie

We merken steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn steeds meer droge periodes, meer hevige buien en in de zomer steeds vaker hittegolven. Samen kunnen we maatregelen nemen tegen klimaatverandering.

Welke maatregelen dat zijn, kunt u lezen in het klimaatadaptatieplan.

In het plan leest u welke maatregelen we kunnen nemen. Ook vindt u er kaarten die inzichtelijk maken welke gevolgen klimaatverandering heeft voor uw straat en uw pand. De kaarten geven een eerste indruk van de gevolgen van klimaatverandering.

Om de gemeente Sittard-Geleen klimaatbestendig te maken gaan we meer ruimte maken voor het water, koele plekken aanleggen en water vasthouden tegen de droogte. Voor de openbare ruimte investeren we als gemeente samen met het Waterschap in deze aanpassingen. Voor de huidige woningen en bedrijfspanden zetten we een stimuleringsprogramma op, om deze klimaatbestendiger te maken. En voor nieuwe woningen en bedrijfspanden gelden strengere regels om ervoor te zorgen dat ze klimaatbestendig worden aangelegd. Uiteindelijk willen we toe naar een meer klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving.

Welke gevolgen heeft  klimaatverandering voor uw pand? Klik hier voor meer informatie en de klimaatkaarten.

Of ga rechtsreeks naar een van de klimaatthema’s: