Leefbaarheid

Leefbaarheid maken we samen. Het gaat erom te zorgen dat het prettig wonen is in de dorpen en buurten. We hebben continu aandacht voor leefbaarheid. Daarom hebben we afgelopen jaren samen met inwoners gewerkt aan de leefbaarheidsagenda 2025. Hoe zorgen we er samen voor dat het dan prettig wonen en leven is in onze stad, dorp en wijk?

 • Leefbaarheidsagenda 2025

  19 augustus 2016, pdf, 3MB

  De agenda geeft de richting voor 2025 aan: het is de stip op de horizon. Het gemeentelijk beleid houdt rekening met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. In de leefbaarheidsagenda komen verschillende thema's aan de orde.

 • Duurzame accommodaties

  23 december 2015

  Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Vandaar dat er hard gewerkt wordt aan een toekomstvisie op het geheel van accommodaties. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met alle maatschappelijke organisaties. Op deze pagina’s leest u de laatste stand van zaken. Lees verder.

  Lees verder

 • Stadsdeeljaarplannen en -programma's

  In de leefbaarheidagenda schetsen we de toekomst in 2025 voor de héle stad. Gaan we werken op het niveau van buurten en wijken, dan vraagt dat maatwerk. Dat maatwerk staat beschreven in de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. U leest daarin per cluster van wijken en buurten welke richting welke punten de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Per jaar worden deze verder uitgewerkt in de Stadsdeeljaarplannen.

  Lees verder

 • Geleen-Zuid en Kluis in 2030

  01 februari 2016

  Samen met een vertegenwoordiging van het wijkplatform, de Hoogbouwcommissie, Huurdersbelangenvereniging Geleen en een vijftiental wijkbewoners, werken gemeente en ZO Wonen aan een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis. Deze gebiedsvisie moet vooral aangeven welke woon- en leefomstandigheden er nodig zijn voor een leefbare toekomst in deze wijken.

  Lees verder

 • Voorbereiding Leefbaarheidsagenda 2025

  In 2012 en 2013 hebben we werkateliers gehouden in de wijken. De verslagen, presentaties en introductiefilmpjes kunt u hier nog eens bekijken. Ook is er een enquête gehouden. De inbreng in de werkateliers en de uitkomsten uit het onderzoek zijn verwerkt in de leefbaarheidagenda.

  Lees verder

 • Leefbaarheidsbudgetten

  Wilt u graag een veldje in de buurt om te sporten? Speeltoestellen voor jong en oud? Of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat? Wilt u starten met een project voor jongeren zonder werk? Of maakt u liever een mooi kunstwerk, samen met bewoners uit de buurt?

  Lees verder

 • Ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken voorkeurslocaties onderwijs- en sportvoorzieningen kleine kernen

  25 maart 2015

  In 2014 heeft het College besloten om de uitvoerbaarheid van de voorkeursvarianten - zoals die zijn aangegeven door de klankbordgroepen - voor de realisatie van centrale locaties voor onderwijs- en sportvoorzieningen in de kleine kernen (Grevenbicht en Obbicht en Einighausen, Guttecoven en Limbricht) verder te onderzoeken. Lees verder.

  Lees verder

 • Oostelijke Schootsvelden

  Herinrichting oostelijke schootsvelden Sittard

Uitgelicht