Beekhoverstraat, deel Oranjelaan en deel Irenelaan, Geleen

In de Beekhoverstraat, een deel van de Irenelaan en een deel van de Oranjelaan (tot de huisnummers 16/43) worden het riool en het wegdek vernieuwd. De straten worden in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht.

Aansluiting riolering

Er wordt een vuilwaterriool en een apart regenwaterriool aangelegd. Het nieuwe vuilwaterriool moet aangesloten worden op de bestaande riolering. Dit gaat gebeuren bij de kruising Groenstraat / Rijksweg Centrum / Beekhoverstraat en wel specifiek voor het pand van NiemanSports.

Kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt het kruispunt Groenstraat / Rijksweg Centrum / Beekhoverstraat, vanaf 6 mei ca 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen van het kruispunt gebruik blijven maken. Het gemotoriseerd verkeer van de Rijksweg wordt omgeleid via de omleidingsroute die ook gebruikt wordt tijdens de kermisdagen. Gemotoriseerd verkeer kan wél vanaf de Groenstraat linksaf rijden richting de Rijksweg Noord. Daarvoor plaatsen we tijdelijke verkeerslichten. Ook omgekeerd kan gemotoriseerd verkeer vanaf de Rijksweg Noord, rechtsaf de Groenstraat inrijden tijdens de werkzaamheden.

Planning en bereikbaarheid

Woensdag 6 mei wordt het kruispunt afgesloten en wordt het asfalt verwijderd. Daarna is de nieuwe riolering aan de beurt en de aansluiting op de bestaande rioolput in de Rijksweg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 15 mei. Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei wordt de bestrating en het asfalt op het kruispunt aangebracht. Woensdag 20 mei is het kruispunt weer open.

Bekijk de diverse ontwerptekeningen

Tijdens de werkzaamheden zijn deze straten en de woningen niet met de auto te bereiken, wel te voet en met de fiets.

Bekijk het filmpje over de nieuwe inrichting.

Info en vragen 

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met Philippe van Zuylen, uitvoerder van Strukton Civiel, bereikbaar onder telefoonnummer 06-51454654. U kunt ook contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Jos Jeukens.of wijkcoördinator Arno Gorissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via de e-mailadressen jos.jeukens@sittard-geleen.nl of arno.gorissen@sittard-geleen.nl.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.