Beekhoverstraat, deel Oranjelaan en deel Irenelaan, Geleen

In de Beekhoverstraat, een deel van de Irenelaan en een deel van de Oranjelaan (tot de huisnummers 16/43) worden het riool en het wegdek vernieuwd. De straten worden in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht.

Planning en bereikbaarheid

De wegen zijn inmiddels begaanbaar, de basislaag van het nieuwe asfalt is aangebracht. In verband met de weersomstandigheden en de feestdagen wordt nu niet meer gewerkt tot Aswoensdag, 26 februari.

Planning vanaf 26 februari

  • Beekhoverstraat tussen Norbertijnenstraat en Rijksweg: leggen nieuwe riolering en inrichten parkeerhavens, rijweg en trottoirs
  • Beekhoverstraat tussen Kinkenweg en Hendriklaan: inrichten parkeerhavens, rijweg en trottoirs
  • Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot half juni.

Bekijk de diverse ontwerptekeningen

Tijdens de werkzaamheden zijn deze straten en de woningen niet met de auto te bereiken, wel te voet en met de fiets.

Bekijk het filmpje over de nieuwe inrichting.

Info en vragen 

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met Philippe van Zuylen, uitvoerder van Strukton Civiel, bereikbaar onder telefoonnummer 06-51454654. U kunt ook contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Jos Jeukens.of wijkcoördinator Arno Gorissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via de e-mailadressen jos.jeukens@sittard-geleen.nl of arno.gorissen@sittard-geleen.nl.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.