Bloemenmarkt-Seringenlaan en Waterstraat-Tunnelstraat, Geleen

Aanleg regenwaterbuffers.

We nemen veel maatregelen om wateroverlast na zware regenbuien te beperken. Bij de kruising Seringenlaan-Geraniumstraat en de kruising Waterstraat-Tunnelstraat in Geleen is ook regelmatig wateroverlast na zware regenbuien. Extra roostergoten in de Seringenlaan, ter hoogte van de kruising met de Geraniumstraat, moeten deze overlast in de toekomst verminderen. In de groenstrook tussen de parkeerplaats Bloemenmarkt en verzorgingshuis Bloemenhof wordt een tijdelijke opvang voor regenwater aangelegd, een regenwaterbuffer. Tussen de parkeerplaats Bloemenmarkt en de Seringenlaan ligt al zo’n regenwaterbuffer. Op de hoek van de Tunnelstraat en de Waterstraat leggen we een regenwaterbuffer aan waar het regenwater over de straat naartoe kan stromen. In de Waterstraat vernieuwen we ook de parkeerplaats.

Planning

Start Waterstraat

Maandag 25 januari start wegenbouwer BLM met de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot half februari. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden. 

Start Bloemenmarkt

Op de Bloemenmarkt begint de aannemer maandag 5 februari. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin april klaar. Ook dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden. Hier worden ook werkzaamheden uitgevoerd door Enexis.

Parkeren

Parkeren op de Bloemenmarkt blijft mogelijk, wel zal de aannemer een gedeelte van de parkeerplaats als opslagruimte gaan gebruiken.

Uitvoerder

Wegenbouwer BLM

Info en vragen

De omwonenden en bedrijven zijn met een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden. Voor vragen is de gemeentelijk projectleider Jos Jeukens bereikbaar via telefoonnummer 14 046 of via jos.jeukens@sittard-geleen.nl.