Burgemeester Smeetsstraat, Munstergeleen

In de Burgemeester Smeetsstraat in Munstergeleen wordt vanaf maandag 19 augustus aan de weg gewerkt. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind september. Er wordt in 2 fases gewerkt. De planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden.

Afbeelding fase 1 werkzaamheden burg. Smeetsstraat MunstergeleenAfbeelding fase 2 werkzaamheden burg. Smeetsstraat Munstergeleen
Werkzaamheden fase 1                                                              Werkzaamheden fase 2

De startdatum van fase 2 is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden en het weer in fase 1.

Planning en bereikbaarheid

Het wegdek, de trottoirs en de rioolaansluitingen worden vervangen.

Omleiding

Het deel van de Burgemeester Smeetsstraat waar gewerkt wordt is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de trottoirs.

Uitvoerder

Gebrs. Kurvers BV - Wegenbouw / Recyling / Transport

Info en vragen

Maarten Beks  via 06-5264 0722 of via e-mail ipbb.beks@outlook.com