Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Planning

Vanaf maandag 9 augustus tot maandag 30 augustus is bouwvakantie. Tijdens de vakantie wordt 2 weken doorgewerkt aan de bestrating op de kruising Molenweg/ Ophoven/ Haagstraat/ Berkenlaan. Deze werkzaamheden duren maximaal 2 weken, daarna wordt de kruising geopend voor het verkeer. De resterende werkzaamheden op de Haagstraat worden vanaf 30 augustus opgepakt. Dan is de bouwvakantie weer voorbij. 

De bewoners worden tijdens het hele project per brief geïnformeerd.

Start uitvoering fase 1

Vanaf dinsdag 22 september wordt er gewerkt en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 klaar. Dit is de planning voor de werkzaamheden:

22 september – eind november 2020  KLAAR

Aanleg bouwweg Middenweg – Molenweg/Stadspark 
De tijdelijke bouwweg sluit aan op de Middenweg en wordt gebruikt voor alle aan- en afvoer. Daarmee worden de woonwijken rondom het park ontzien. Ook wordt vanaf 9 november een doorvoerbuis onder de Molenweg aangelegd om het water van de Geleenbeek tijdens de werkzaamheden genoeg ruimte te geven.

november 2020 tot augustus 2021

Aanleg Bergbezinkbassin 
Na de bouwvakantie wordt het bassin aangesloten op de riolering. Daarvoor wordt de Berkenlaan vanaf huisnummer 29 tot en met huisnummer 35 afgesloten voor het verkeer. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken. 

oktober 2020 tot en met september 2021

Herinrichten Stadspark
In deze periode wordt het stadspark en de vijver opnieuw ingericht. 

Wegreconstructies

 • Reconstructie Vijverweg vanaf de Bernhardlaan, eind november 2020 – eind januari 2021 KLAAR
 • Reconstructie Broekstraat, gedeeltelijk, eind januari – eind februari 2021 KLAAR
 • Reconstructie Molenweg (Haagstraat/Ophoven/Berkenlaan – Vief Heringe) eind februari – 20 augustus 2021
 • Reconstructie Leeuwerik 14 juni – 25 juli 2021 KLAAR
 • Reconstructie Molenweg (Broekstraat – bouwweg) KLAAR
 • Reconstructie Molenweg (bouwweg - Vief Heringe) oktober 2021 

Oktober 2020 tot september 2021: Herinrichting Geleenbeekdal

De historische meanders komen weer terug in de beek. Dat betekent dat de beek weer meer gaat ‘kronkelen’. Er worden ook regenwaterbuffers aangelegd en de huidige waterbuffers worden hersteld. Een geul voor hoogwater met voldoende bufferruimte voor hemelwater moet ervoor zorgen dat, tijdens felle regenbuien tijdelijk zoveel mogelijk water opgeslagen kan worden.

Deelprojecten

 1. De Vijverweg en de Molenweg: - krijgen nieuwe rioleringen en er wordt een regenwaterriool bijgelegd. In de Vijverweg en de Molenweg worden extra parkeervakken aangelegd langs de vijver. De Molenweg, tussen de Geleenbeek en de Haagstraat krijgt een nieuwe inrichting. Deze nieuwe inrichting is samen met de omwonenden vastgesteld.
 2. De roeivijver krijgt een nieuwe beschoeiing en de bodem wordt waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt kan blijven staan, speciale maatregelen maken dat mogelijk.
 3. In het park worden de paden vernieuwd en de aanplant wordt ook waar nodig, vernieuwd.
 4. Vanaf de Middenweg, langs de Geleenbeek, wordt door het park een fietspad aangelegd dat wordt aangesloten op de Vijverweg.
 5. Aanleg bergbezinkbassin Berkenlaan: er wordt een rioolkelder gemaakt die tijdens hevige regenbuien tijdelijk rioolwater kan bergen. Op deze manier stort er minder rioolwater in de Geleenbeek.

Herplant bomen

Tijdens de diverse fases van het project worden weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant als er gerooid zijn. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd bij de kwekerij. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Uitvoerder

Aannemerscombinatie Strukton - Den Ouden v.o.f.

Vragen en info

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met de omgevingsmanager van Strukton – Den Ouden v.o.f. Danielle Schols via omgeving.corioglana@strukton.com of via telefoonnummer 06 - 43 12 49 47. Dit is de link naar de website van Waterschap Limburg