Corio Glana Highlight 20, Fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Planning

Andreasommegang en Broekstraat

In de Vijverweg vanaf de Andreasommegang én in de Broekstraat t/m huisnummers 44a en 31, wordt vanaf 1 maart een nieuwe riolering gelegd en de huisaansluitingen op de riolering worden vernieuwd. Het asfalt, de stoep, de plantvakken worden vernieuwd en er worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Op 15 maart wordt geasfalteerd, de Vijverweg is daarvoor afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 06.00 uur tot 17.00 uur. Dit is altijd afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. De bewoners zijn per brief geïnformeerd. De Vijverweg is te voet en met de fiets aan de hand gewoon bereikbaar op 15 maart.

Molenweg

In de Molenweg tussen huisnummer 42 en 50a wordt een infiltratievoorziening voor regenwater aangelegd. Bij hevige regenval wordt het regenwater in deze ondergrondse voorziening opgeslagen in zogenaamde kratten. Vanuit deze kratten zakt het water langzaam in de bodem. Hierdoor wordt het water snel van de straat afgevoerd. Het regenwater komt op deze manier bij het grondwater terecht en niet in de riolering. De werkzaamheden starten in de week van 8 maart en duren naar verwachting 3 weken. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats vanaf 1 maart. Start- en einddatum is altijd afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Als de infiltratievoorziening

klaar is kan de parkeerplaats tijdelijk weer gebruikt worden, totdat de werkzaamheden aan de Molenweg starten.

Uitvoering werkzaamheden

De Molenweg hoeft voor deze werkzaamheden niet afgesloten te worden. Alleen de parkeerplaats is tijdens de werkzaamheden buiten gebruik. Vanaf 7 maart, tijdens de werkzaamheden, kan niet op de parkeerplaats geparkeerd worden. De werkzaamheden aan de Molenweg worden op een later tijdstip uitgevoerd. De volkstuinen zijn tijdens de werkzaamheden alleen te voet of met de fiets aan de hand via een tijdelijk looppad bereikbaar.

Start uitvoering fase 1

Vanaf dinsdag 22 september wordt er gewerkt en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 klaar. Dit is de planning voor de werkzaamheden:

22 september – eind november KLAAR

Aanleg bouwweg Middenweg – Molenweg/Stadspark 
De tijdelijke bouwweg sluit aan op de Middenweg en wordt gebruikt voor alle aan- en afvoer. Daarmee worden de woonwijken rondom het park ontzien. Ook wordt vanaf 9 november een doorvoerbuis onder de Molenweg aangelegd om het water van de Geleenbeek tijdens de werkzaamheden genoeg ruimte te geven.

november tot eind juli 2021

Aanleg Bergbezinkbassin 
De bewoners van de Berkenlaan krijgen over de aanleg van het bassin van tevoren een brief met een nadere toelichting. 

oktober tot september 2021: Herinrichten Stadspark

In deze periode wordt het stadspark en de vijver opnieuw ingericht. 

Wegreconstructies

  • Reconstructie Vijverweg vanaf de Bernhardlaan, eind november – eind januari 2021
  • Reconstructie Broekstraat, gedeeltelijk, eind januari 2021 – eind februari 2021
  • Reconstructie Molenweg (Ophoven/Berkenlaan – Vief Heringe) eind februari 2021 – eind mei 2021
  • Reconstructie Molenweg (Broekstraat – Vief Heringe) september 2021

Oktober tot september 2021: Herinrichting Geleenbeekdal

De historische meanders komen weer terug in de beek. Dat betekent dat de beek weer meer gaat ‘kronkelen’. Er worden ook regenwaterbuffers aangelegd en de huidige waterbuffers worden hersteld. Een geul voor hoogwater met voldoende bufferruimte voor hemelwater moet ervoor zorgen dat, tijdens felle regenbuien tijdelijk zoveel mogelijk water opgeslagen kan worden.

Deelprojecten

  1. De Vijverweg en de Molenweg: - krijgen nieuwe rioleringen en er wordt een regenwaterriool bijgelegd. In de Vijverweg en de Molenweg worden extra parkeervakken aangelegd langs de vijver. De Molenweg, tussen de Geleenbeek en de Haagstraat krijgt een nieuwe inrichting. Deze nieuwe inrichting is samen met de omwonenden vastgesteld.
  2. De roeivijver krijgt een nieuwe beschoeiing en de bodem wordt waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt kan blijven staan, speciale maatregelen maken dat mogelijk.
  3. In het park worden de paden vernieuwd en de aanplant wordt ook waar nodig, vernieuwd.
  4. Vanaf de Middenweg, langs de Geleenbeek, wordt door het park een fietspad aangelegd dat wordt aangesloten op de Vijverweg.
  5. Aanleg bergbezinkbassin Berkenlaan: er wordt een rioolkelder gemaakt die tijdens hevige regenbuien tijdelijk rioolwater kan bergen. Op deze manier stort er minder rioolwater in de Geleenbeek.

Herplant bomen

Tijdens de diverse fases van het project worden weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant als er gerooid zijn. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd bij de kwekerij. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Uitvoerder

Annemerscombinatie Strukton - Den Ouden v.o.f. Informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met de omgevingsmanager van Strukton – Den Ouden v.o.f. Danielle Schols via omgeving.corioglana@strukton.com of via telefoonnummer 06 - 43 12 49 47.