Dijk en Oude Veerstraat, Grevenbicht

De Dijk en de Oude Veerstraat in Grevenbicht worden opgeknapt.

Begin mei starten de werkzaamheden. Aannemer BAM Infra Regionaal Helmond B.V gaat de werkzaamheden uitvoeren. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Planning

De werkzaamheden zijn in vijf fases verdeeld:

Fase 1: Dijk 27 – Dijk 42 KLAAR muv opschonen, afwerken en inzaaien bermen

Uitvoering begin mei tot en met eind mei. De boomstronken op en langs Dijk worden weggehaald en het asfalt en de onderlaag van het asfalt wordt vervangen. Naar verwachting is fase 1 rond 24/25 mei klaar. Dit is altijd afhankelijk van het weer en onverwachte omstandigheden. Voor fase 1 wordt de weg, ná de oprit van Dijk 27, afgesloten voor alle verkeer. De woningen in fase 2 blijven bereikbaar via Rondstaai. Voor zowel u als bewoners, voor de hulpdiensten en de afvalinzamelaar RWM.

Fase 2: Dijk 27 – Rondstaai KLAAR

Uitvoering medio mei tot en met medio juni. De woningen in fase 2 blijven bereikbaar via Rondstaai. Voor zowel bewoners, voor de hulpdiensten en de afvalinzamelaar RWM. Op woensdag 9 juni start fase 2b. Fase 2b betreft de huisnummers 28 tot en met 32. De klinkerverharding en een deel van de afwatering worden vernieuwd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni. De weg wordt vanaf huisnummer 24 richting Op den Braemert afgesloten voor het verkeer. De woningen zijn altijd bereikbaar, te voet of met de fiets aan de hand. 

Fase 3: Rondstaai – Maaskoul KLAAR

Uitvoering medio juni tot en met medio juli

Fase 4: Maaskoul – Watermolenstraat

Uitvoering begin juli tot en met medio augustus. De verhardingen worden vervangen en aan de zijde van de bomen worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half augustus klaar. De weg wordt tussen de Maaskoul en Watermolenstraat afgesloten voor het verkeer. De woningen zijn altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.

Fase 5: Watermolenstraat – Oude Veerstraat (incl. Oude Veerstraat en Beekstraat)

Uitvoering vanaf 19 juli. Als eerste worden de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. De weg is tijdens deze werkzaamheden gewoon open voor het verkeer. Na de bouwvakantie volgen de werkzaamheden aan de rijbaan en de nieuwe trottoirs.

Bekijk de definitieve ontwerpen

Info en vragen

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van BAM, Marcel Vrancken via grevenbicht@bam.com of via marcel.vrancken@rhdhv.com of via telefoonnummer 06-29429816. 

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.