Dr. Nolenslaan, Sittard

De Dr. Nolenslaan in Sittard wordt opgeknapt. De werkzaamheden duren vanaf 30 augustus tot eind maart 2022. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Planning 

Fase 2A

18 november – eind januari (naar verwachting)

Dr. Nolenslaan tussen Shell Tankstation en de brug over de Geleenbeek - Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind januari klaar. 

Fase 2B

10 januari – 25 februari (naar verwachting)

Dr. Nolenslaan tussen brug over de Geleenbeek en rotonde Sportcentrumlaan/Kastelenweg - Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op 25 februari klaar.

Fase 3A

Na carnaval (wegens beschikbaarheid asfaltcentrale)

Westelijke parallelweg Dr. Nolenslaan (zijde even huisnummers) - Exacte planning volgt 12 januari

Fase 3B

Na carnaval (wegens beschikbaarheid asfaltcentrale)

Aansluiting parallelweg Dr. Nolenslaan – Baandertweg - Exacte planning volgt 12 januari

Fase 4

Na carnaval (wegens beschikbaarheid asfaltcentrale)

Oostelijke parallelweg Dr. Nolenslaan (zijde oneven huisnummers) - Exacte planning volgt 12 januari

Wat gaan we doen

  • De ventweg wordt breder gemaakt. De verdrijvingsvlakken worden weggehaald.
  • De weg wordt smaller en er komen vrijliggende fietspaden.
  • Bij de kruisingen komen midden-geleiders waardoor oversteken veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Deze midden-geleiders zorgen er ook voor dat de snelheid van het verkeer afgeremd wordt. De ‘doorsteken’ door het groen voor het oversteken gaan weg. Er kan alleen nog maar bij de bushaltes en bij kruisingen worden overgestoken. 
  • Er komt een extra haag als afscheiding tussen de weg en de vrijliggende fietspaden. De bestaande groenstructuur wordt hersteld en vernieuwd waar nodig.
  • De paadjes naar de portieken worden vernieuwd.
  • Bestaande parkeerplekken komen zo veel als mogelijk terug.
  • De bomen hebben een monumentale status en blijven in het nieuwe ontwerp staan. Monumentale bomen mogen niet gekapt worden. Kijk bij Monumentale bomen voor meer informatie. De grote bomen worden tijdens de werkzaamheden gesnoeid. Aub koppelen aan Monumentale en waardevolle bomen - Gemeente Sittard-Geleen (sittard-geleen.nl)
  • Voorafgaand aan onze werkzaamheden zijn werkzaamheden voor Het Groene Net uitgevoerd. Dit zijn twee aparte projecten. 

Nieuwe indeling dr. Nolenslaan

Ter hoogte van de ventwegen

Afbeelding Dr.Nolenslaan Sittard - ter hoogte van de ventwegen
Aan de linker en rechter kant: de ventwegen met trottoirs. Daarnaast aan beide kanten de groenstrook en de nieuwe fietspaden. Deze fietspaden zijn van de weg gescheiden door hagen. De breedte van de rijweg wordt smaller en de verdrijvingsvlakken zijn weg.

Tussen Baandert en de Geleenbeek

Afbeelding nieuwe indeling Dr. Nolenslaan Sittard - Tussen Baandert en de Geleenbeek
Links: het trottoir en het fietspad. Daarnaast een kleine tussenberm en de parkeerplaatsen. Het fietspad aan de rechterkant is ook hier weer van de weg gescheiden door een haag.

Vanaf de Geleenbeek tot aan de rotonde

Afbeelding nieuwe indeling Dr. Nolenslaan Sittard - Vanaf de Geleenbeek tot aan de rotonde
Aan beide kanten van de weg ligt een vrijliggend fietspad. Aan de rechterkant loopt het bestaande voetpad door. De weg is smaller en de verdrijvingsvlakken zijn weggehaald. 

Impressiebeelden 

Onderstaand ziet u 3 impressiebeelden van de nieuwe situatie. De weg is smaller en de verdrijvingsvlakken zijn weg. De bus moet in de nieuwe situatie op de weg stoppen. De bestaande parkeerplaatsen komen zo veel als mogelijk terug:
Afbeelding nieuwe indeling Dr. Nolenslaan Sittard - Impressiebeeld 1

Afbeelding nieuwe indeling Dr. Nolenslaan Sittard - Impressiebeeld 2

Afbeelding nieuwe indeling Dr. Nolenslaan Sittard - Impressiebeeld 3

Aansluiting met de Baandert

Afbeelding nieuwe indeling Dr. Nolenslaan Sittard - Aansluiting met de Baandert
Op bovenstaande afbeelding ziet u de aansluiting met de Baandert. De grijze vlakken zijn de hoofdweg en de ventwegen, de roze vlakken zijn de nieuwe fietspaden. Door de twee nieuwe midden-geleiders op de Dr. Nolenslaan wordt de snelheid op de weg verlaagd en wordt het oversteken van de Dr. Nolenslaan veiliger.

Uitvoerder

Gebr. Kurvers Wegenbouw b.v.

Info en vragen  

Maarten Beks, omgevingsmanager namens Kurvers Wegenbouw via 06-52640722 of per e-mail: ipbb.beks@outlook.com.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.