Dr. Nolenslaan, Sittard – aanleg Het Groene Net

In de Dr. Nolenslaan in Sittard worden, in opdracht van Ennatuurlijk, de leidingen aangelegd voor aansluiting op warmtenet van Het Groene Net.

De bewoners en ondernemers zijn per brief geïnformeerd. Vanaf maandag 28 juni wordt het bouwterrein ingericht. Dan gaan ook de verkeersmaatregelen in. Rond 7 juli beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 6 augustus klaar. 

Dr. Nolenslaan deels afgesloten

Er zijn graafwerkzaamheden nodig om deze leidingen aan te kunnen leggen. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt vanaf het kruispunt Odasingel/Dr. Nolenslaan het rechterdeel van de rijbaan afgesloten. Het eerste deel van de Dr. Nolenslaan, vanaf de Odasingel, wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer. De omleiding wordt via gele omleidingsborden aangegeven. De parallelweg blijft beschikbaar om te parkeren.

Contact

Voor vragen is omgevingsmanager Wim Pennings aanspreekbaar via telefoonnummer 06-82 04 76 31 of via email info@a2energy.nl.

Uitvoerder

A2Energy