Dr. Nolenslaan en Nusterweg, Sittard

In de Dr. Nolenslaan en de Nusterweg worden maatregelen genomen om wateroverlast door hevige regenbuien op de N297 te voorkomen.

De werkzaamheden duren van 7 december tot, naar verwachting, half februari. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd. De planning is altijd afhankelijk van onvoorziene omstandigheden en het weer.

Planning

Fase 1 – 7 tot en met 22 december

  • De sloot langs de  invoegstrook N297 richting Duitsland wordt dieper gemaakt.
  • Er wordt een regenwaterriool aangelegd langs de N297 waarbij het water in de Geleenbeek stroomt.

Fase 2 – 4 tot en met 8 januari

  • Onder de Nusterweg wordt een nieuwe duiker (buis onder de weg) aangelegd in de riolering.

Fase 3 – 11 tot en met 29 januari

  • Aan de bovenzijde van het talud van de N297 wordt een nieuwe sloot aangelegd.

Fase 4 – 3 tot en met 12 februari

  • De waterbergingsloot tussen het industrieterrein en de spoorlijn Sittard-Roermond wordt verbeterd, door het plaatsen van een stuw in de sloot.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden in fase 2, in de Nusterweg, worden in twee delen uitgevoerd. Op deze manier kan in de Nusterweg altijd één helft open blijven voor het verkeer.  Het verkeer wordt door tijdelijke verkeerslichten in goede banen geleid. Daarnaast wordt bij de toerit naar de N279 een in- en uitrijmogelijkheid voor bouwverkeer gerealiseerd. Daardoor ondervinden bewoners en ondernemers vrijwel geen overlast van de werkzaamheden. 

Uitvoerder

Gebrs. Kurvers BV

Info en vragen

Neem voor vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden tijdens kantooruren contact op met de contactpersoon van uitvoerder Gebrs. Kurvers BV, dhr. Marcel Lahaye: 06-41879678.