Forse verkeershinder omgeving Tunnelstraat

Vanaf 20 februari tot half mei is er forse verkeershinder in de omgeving van de Tunnelstraat in Limbrichterveld. Vanwege de aanleg van het Groene Net is één helft van de Tunnelstraat in Sittard tot half mei afgesloten. Het verkeer wordt via borden omgeleid.

Bovendien zorgen de tijdelijke verkeerslichten voor voldoende doorstroming van het verkeer. Vanaf de Hasseltsebaan wordt verkeer al geattendeerd op de werkzaamheden, zodat automobilisten een alternatieve route kunnen volgen. De werkzaamheden aan de gehele omgeving Tunnelstraat zijn naar verwachting medio mei afgerond.

Werkzaamheden: waar en wanneer?

Werkzaamheden

Omgeving/straten Tijdpad Bijzonderheden
Aanleg warmte-infrastructuur
Afrondende asfaltwerkzaamheden
Tunnelstraat en tunnel Vrijdag 19 mei 18.00 uur tot uiterlijk maandag 22 mei 06.00 uur Eén weghelf van de Tunnelstraat én één weghelft van de tunnel wordt afgesloten. Op maandag 22 mei om 06.00 uur zijn de werkzaamheden afgerond.
Aanleg warmte-infrastructuur
Afrondende asfaltwerkzaamheden
Aansluiting Lupinestraat/Tunnelstraat Vrijdag 19 mei 18.00 uur tot uiterlijk maandag 22 mei 06.00 uur De aansluiting Lupinestraat/Tunnelstraat is vanaf vrijdag 19 mei om 18.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 22 mei 0m 06.00 uur volledig afgesloten.
Aanleg warmte-infrastructuur
Afrondende asfaltwerkzaamheden
Tunnelstraat: kruising Montgomerystraat Zaterdag 20 mei van 05.00 uur tot 09.00 uur Zaterdagochtend 20 mei wordt van 05.00 uur tot 09.00 uur de Tunnelstraat ter hoogte van de kruising met de Montgomerystraat volledig afgesloten. U kunt dan van deze omleiding gebruik maken.
 
Aanleg warmte-infrastructuur

Grote tunnel in de Tunnelstraat tot aan de Christian Kisselsstraat

 

Parallelweg

Start 21 maart tot en met begin mei

Halve afsluiting eerste deel (westzijde) Elisabeth van Barstraat, Lupinestraat, Parallelweg (noord- en zuidzijde). In de C Kisselsstraat wordt tijdelijk de rijrichting omgedraaid.

De afsluitingen van de Parallelweg blijven minimaal nog tot maandag 22 mei 15.00 uur gehandhaafd.

Aanleg warmte-infrastructuur Montgomerystraat/ Cavaleriestraat/tunneltje Hoogveld (inclusief kruising Cavaleriestraat/ Eisenhowerstraat AF Het tunneltje is weer open. Het wegdek achter het tunneltje in de Cavaleriestraat, is in overleg met de bewoners breder gemaakt.
Aanleg warmte-infrastructuur Tunnelstraat AF  
Aanleg warmte-infrastructuur Dwarsdoorsteek in de Tunnelstraat AF  
Definitieve asfaltering bestrating Tunnelstraat nabij huisnummer 13 AF Tijdelijke afsluiting Tunnelstraat. 

Aanleg warmte-infrastructuur

In juli 2016 heeft warmtebedrijf Het Groene Net de definitieve investeringsbeslissing genomen over de aanleg van de warmte-infrastructuur voor de eerste fase. In oktober jl. is aannemer A-Hak gestart met de aanleg. Vanuit Sittard Noord wordt er nu langzaam toegewerkt naar het centrum van Sittard. De volgende aansluiting die de aannemer realiseert is die van Ligne. Daarvoor zijn ook werkzaamheden nodig in de tunnel aan de Tunnelstraat. De tunnel moet daarvoor voor een aantal weken voor de helft afgesloten worden. Het eerder afgesloten tunneltje op de Cavaleriestraat/Montgomerystraat is vanwege de aanleg van Het Groene Net langer afgesloten dan verwacht en nog tot medio maart afgesloten.

Meer informatie

  • Inloopspreekuur
    Inwoners van de wijk Limbrichterveld kunnen iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur binnenlopen bij het inloopspreekuur van de aannemer, in de bouwkeet aan de Geallieerdenstraat in Sittard.
     
  • Het Groene Net
    Het lokale energiebedrijf Het Groene Net distribueert de restwarmte van Chemelot en warmte vanuit de Bio Energie centrale Sittard (BES) naar ruim 50 bedrijven en 5000 huishoudens. Daarmee  bieden we zowel een duurzame als een concurrerende warmtevoorziening voor de gebruikers.