Westelijke Randweg, Geleen: Hellingstockstraat en Parallelweg, aanleg grondwallen

Aan de Parallelweg en Hellingstockstraat te Geleen komen twee grondwallen die worden ingericht als een groene uitzicht- en recreatielocatie met wandelpaden Het wordt een aantrekkelijk gebied voor de omwonenden met een kruidenrijk grasland, bomen en paden waar het aangenaam wordt een ommetje te maken.

De grond voor de grondwallen komt uit onze projecten.

Waar

Tussen de Hellingstockstraat en de Tunnelstraat en aan de Parallelweg, de voormalige locatie Helmes te Geleen.

Wanneer

We leggen de grondwallen aan in 2 fases:

  • Fase 1: Aanleg grondwal tussen de Hellingstockstraat en de Tunnels
    De werkzaamheden starten rond 29 november en de verwachting is dat we eind juni 2022 de eerste fase volledig afronden.
  • Fase 2: Aanleg grondwal aan de Parallelweg, de voormalige locatie Helmes
    De werkzaamheden op locatie starten naar verwachting rond 8 december.

De noodzakelijke vergunningen worden op dit moment in procedure gebracht. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

De fase 2 werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en hebben nog geen einddatum. 

Hinder

De werkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen:

  • Geluid: op- en afrijden van de vrachtwagens, lossen van grond
  • Licht: bouwlampen en koplampen van de vrachtwagens
  • Stof: stofvorming kan optreden.

Uiteraard wordt de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

Contact