Heel Sittard-Geleen – kleine asfalteringswerkzaamheden

In diverse straten in heel Sittard-Geleen vinden kleine asfaltwerkzaamheden plaats.

Voor het herstel van de rioleringswerkzaamheden en werkzaamheden van de nutsbedrijven in 2019 is in diverse straten een asfaltreparatie nodig. De sleuven die tijdens de werkzaamheden nodig waren zijn destijds tijdelijk dicht gelegd met klinkers. De klinkers waren nodig omdat de grond nog moet ‘inklinken’. Als er na werkzaamheden meteen asfalt ingelegd zou worden gaat dit asfalt scheuren en verzakken. Daarom worden de sleuven tijdelijk dicht gestraat met klinkers. De bewoners van deze straten krijgen voor de aanvang van de werkzaamheden een brief van de aannemer.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 2 maart en duren naar verwachting tot en met september.

Wegbeheerder / uitvoerder

Gebrs. Kurvers BV, Wegenbouw/Recyling/Transport 

Info en vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt contact opnemen met gemeentelijk projectleider Mike Dijcks via telefoonnummer 14 046 of via mike.dijcks@sittard-geleen.nl