Heistraat Geldersestraat Sittard

De Heistraat, van de Rijksweg Noord tot de aan Nusterweg én de Geldersestraat worden opnieuw ingericht. In een deel van de Heistraat moet ook de riolering vernieuwd worden.

Planning

De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart. Er wordt in diverse fases gewerkt zodat niet altijd de hele straat afgesloten hoeft te zijn.

Info en vragen 

Op de website www.reconstructiegeldersestraat-heistraat.nl/ leest u alles over de uitvoering van dit project.

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider Pieter Machiels of met de wijkcoördinator Francois Mostard. Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via het e-mailadres pieter.machiels@sittard-geleen.nl of francois.mostard@sittard-geleen.nl.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.