Henri Jonasstraat, Sittard

De Henri Jonasstraat in Sittard wordt opnieuw ingericht en de riolering wordt vervangen. Op maandag 16 maart zijn de rioleringswerkzaamheden in fase 2 gestart. Dit betekent dat de Tudderenderweg voor meerdere dagen afgesloten wordt. De woningen zijn altijd te voet bereikbaar. Er wordt een omleiding ingesteld voor gemotoriseerd verkeer in het deel van de weg waar gewerkt wordt.

Fase 1

  • Bestaat uit de rioleringswerkzaamheden van huisnummers 17 tot en met 37
  • De woningen zijn altijd te voet bereikbaar, maar niet altijd met de auto
  • Tijdens de afsluiting van een deel van de weg wordt altijd een omleiding ingesteld.

Tijdens een informatieavond op dinsdag 18 februari is het uitvoeringsplan voor de herinrichting/rioolvervanging aan de omwonenden gepresenteerd.

Uitvoerder

Gebrs. Kurvers Wegenbouw

Info of vragen

Heeft uw vragen neem dan contact op met een van de contactpersonen:
Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw: de heer R. Vrancken 06-18251440, namens de gemeente Sittard-Geleen, de heer S. Harings 06-13489714.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.