Holtum-Noordweg en Nieuwe Weideweg, Holtum-Born

Het asfalt van de Holtum-Noordweg en de Nieuwe Weideweg wordt vernieuwd.

De huidige wegen en rotonde zijn vijftien jaar geleden gerealiseerd. Inmiddels is het gebruik van het bedrijventerrein sterk geïntensiveerd met steeds zwaarder wordende vrachtwagens en lading. Om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven waarborgen en om te voorkomen dat de gemeente voortaan elke vijf jaar de wegen moet repareren, wordt op Holtum-Noord grondig ‘constructief’ onderhoud gedaan. De wegvakken inclusief fundering worden vervangen. De rotonde krijgt een opknapbeurt en wordt voorzien van een betonnen wegdek. Ter hoogte van de ingang van de Holtum-Noord Campus, bij het grote groene warehouse van Leeyen, komt een voorsorteerstrook voor afbuigend vrachtverkeer. Daarmee is de verkeersdoorstroming op de Holtum-Noordweg gewaarborgd, het bedrijventerrein Holtum-Noord toekomstbestendig gemaakt en kan het bedrijventerrein een bijdrage blijven leveren aan de economische bedrijvigheid in de regio.

Planning

Holtum Noordweg
De werkzaamheden zijn eind maart gestart. Als eerste is een tijdelijke rotonde aangelegd zodat de toegang naar de bedrijven geborgd is. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en liggen ondanks de coronacrisis op schema. De foto is gemaakt op vrijdag 8 mei. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli klaar. In de loop van het project zijn enkele weekendafsluitingen noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren.

Uitvoerder

BAM Infra Regionaal Helmond

Info en vragen

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen via holtum@bam.com of met Tim Jacobs, werkvoorbereider/omgevingsmanager BAM Infra via telefoonnummer 06-119 184 72.