Kapellerweg, Sittard

Bij erge regenval is bij een paar panden aan de Kapellerweg wateroverlast. Wij nemen maatregelen om de kans op wateroverlast in de toekomst te verkleinen.

Wat gaan we doen:

  • Er komt een regenwateropvang in de groenstrook tussen huisnummer 41 en 39.
  • We vervangen het bestaande riool met een doorsnede van 300 mm door een riool met een doorsnede van 700 mm.
  • We vervangen de huisaansluitingen worden tot aan de perceelgrens. En we plaatsen ontstoppingsstukken. Zo kunnen een eventuele verstopping in de toekomst makkelijker ontdekken.
  • We komt ook een verbinding tussen de rioolput ter hoogte van de kruising Brountslaan en het nieuwe riool.
  • Download een kaart van het werkgebied (pdf, 2MB)
  • Download een tekening van het voorlopig ontwerp (pdf, 2MB)

We hebben de omwonenden per brief geïnformeerd en gevraagd om hun vragen en/of reacties op de werkzaamheden en het ontwerp met ons te delen.

Contact

Contactpersonen zijn projectleider Jeroen Verdonschot en wijkcoördinator Jeu Lochs. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 14 046 of via het mailadres kapellerweg@sittard-geleen.nl