Keulse Baan en Winston Churchilllaan, Sittard

In de Keulse Baan en de Winston Churchilllaan wordt het asfalt vervangen.

De fiets- en voetpaden aan weerszijden zijn opnieuw bestraat. De aansluitingen van de Swentiboldstraat en Vrangendael, links en rechts op de Keulse Baan, krijgen op 13 april ook nieuw asfalt. 

Planning en bereikbaarheid

Op onderstaand kaartje staat de fasering van de werkzaamheden en een toelichting daarop:

Afbeelding fasering Keulse Baan en Winston Churchilllaan 29 mrt 2021

Keulse Baan tot aan kruising Vrangendael 

Vanaf 12 tot en met 16 april wordt de asfaltdeklaag aangebracht. Dan volgen ook de permanente markeringen en de verkeersborden. De nieuwe hagen zijn inmiddels geplant. De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor het verkeer.  

Aansluitingen op de Swentiboldstraat en Vrangendael

De Swentiboldstraat en de Vrangendael worden op dinsdag 13 april geasfalteerd. Deze dag zijn beide straten én de Vastradastraat niet bereikbaar met de auto. Wel te voet of met de fiets aan de hand. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid van het parkeerterrein bij de Sociëteit.

Bovenstaande data zijn altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden.

Omleiding(en)

In het deel van de weg waar gewerkt wordt is de weg volledig afgesloten voor verkeer. Het gemotoriseerd verkeer wordt met gele omleidingsborden omgeleid via de Tudderenderweg en Hemelsley. Ook fietsers worden met gele borden omgeleid. Op deze manier zorgen we ervoor dat het werkgebied veilig blijft voor de weggebruikers. Ook het gemotoriseerd verkeer van en naar Duitsland wordt omgeleid. 

Instellen tijdelijk stop- en parkeerverbod Lahrstraat

In de Lahrstraat, ten zuiden van de Keulse Baan, geldt tijdens de werkzaamheden een eenzijdig stopverbod voor de duur van de werkzaamheden. Verder worden op diverse locaties in de Vrangendael tijdelijke parkeerverboden ingesteld. Net als in de uitvoeringsfase afgelopen jaar, beperken we op deze wijze de verkeershinder voor de aanwonenden.

Uitvoerder

BLM wegenbouw BV

Vragen en informatie

Als u vragen heeft neem dan contact op met omgevingsmanager Christian Reuls via telefoonnummer 06-83983728. Hij is ook bereikbaar via c.reuls@blmwegenbouw.nl. U kunt ook de BLM Wegenbouw App installeren op uw smartphone via Google Play. Als u het project Keulsebaan aanklikt krijgt u wekelijks een update over de werkzaamheden.