Langs de Geleenbeek, Daniken Geleen en Munstergeleen

In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wordt de rioolpersleiding langs de Geleenbeek in Daniken Geleen en in een deel van Munstergeleen vervangen. De werkzaamheden starten met fase 1 op maandag 22 november.

Fase 1

In fase 1 wordt een tijdelijke bovengrondse noodleiding aangelegd om de huidige leiding uit bedrijf te kunnen nemen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met 23 december. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd door de aannemer.

Fase 2

In fase 2 wordt de bestaande leiding vervangen. Fase 2 start in 2022. De omwonenden worden tijdig geïnformeerd door de aannemer. 

Afbeelding van het werkgebied aanleg nieuwe rioolpersleiding, langs Geleenbeek, Geleen-Munstergeleen

Info en vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met aannemer de Heuvelgroep: Bram van de Veerdonk via 06-81597543 of via b.v.d.veerdonk@heuvelgroep.nl.