Langs de Geleenbeek, Daniken Geleen en Munstergeleen

In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wordt de rioolpersleiding langs de Geleenbeek in Daniken Geleen en in een deel van Munstergeleen vervangen.

Fase 1 - KLAAR

In fase 1 is een tijdelijke bovengrondse noodleiding aangelegd om de huidige leiding uit bedrijf te kunnen nemen.

Fase 2

In fase 2 wordt de buiten werking gestelde leiding vervangen door een nieuwe transportleiding. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind juli. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Let op: wegen en paden kunnen tijdelijk afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden. 

Afbeelding van het werkgebied aanleg nieuwe rioolpersleiding, langs Geleenbeek, Geleen-Munstergeleen

Info en vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met aannemer de Heuvelgroep: Roel van der Linden via 06-13563237 of via r.v.d.linden@heuvelgroep.nl.