Lintjesweg, Munstergeleen - Aanleg riool bergbezinkbassin

Van 7 januari tot september 2019 worden op de hoek van de Lintjesweg en de Geleenbeek in Munstergeleen riool bergbezinkbassins (BBB's) aangelegd.

Op diverse plekken bij open water (onder andere in beken) in Sittard-Geleen worden riool bergbezinkbassins (BBB’s) aangelegd. In deze BBB’s wordt tijdens hevige regenbuien het regenwater én rioolwater tijdelijk opgevangen in een rioolkelder. Is de kelder in de Lintjesweg vol dan stort deze over in de Geleenbeek. Doordat het vuil in het BBB naar de bodem zakt is het water dat in de Geleenbeek stroomt minder vuil. Zo voldoen wij aan het (beleids) voornemen van de overheid om de hoeveelheid vuil rioolwater dat in open water terechtkomt met 50% te verminderen. Als de regenbui gestopt is loopt het BBB weer leeg in de riolering. Op de hoek van de Lintjesweg en de Geleenbeek aan de kant van Munstergeleen, wordt nu een BBB gerealiseerd van 800m3.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten op maandag 7 januari en duren naar verwachting tot september 2019.

Tijdens de werkzaamheden wordt het voetpad langs de Geleenbeek vanaf de Lintjesweg richting Middenweg / tunneltje Leeuwerik / Sittarderweg afgesloten voor voetgangers. De Lintjesweg over de Geleenbeek blijft bereikbaar voor (fiets)verkeer.  

Uitvoerder

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van de Kreeke Wegenbouw NV.

Info en vragen

Neem dan contact op met gemeentelijk projectleider Jos Jeukens, via telefoonnummer 14 046.