brief bewoners

Aan de bewoners van de Napoleonbaan Noord Geleen

en omgeving


Cluster

Ruimtelijke Projecten en Beheer

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Onderwerp
J. Jeukens

14046

Gewijzigde planning

Reconstructie Napoleonbaan Noord / Einighauserweg

Sittard-Geleen, 9 januari 2020

Geachte mevrouw of meneer,


In december hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen planning voor de werkzaamheden aan de Napoleonbaan en de Einighauserweg. Dinsdag 14 januari gaat aannemer BAM Infra starten! Daarover gaat deze brief en over een wijziging in de planning.


Kappen bomen

Dinsdag 14 januari start aannemer BAM Infra met het kappen van de bomen in de Napoleonbaan tussen de Burg. Lemmensstraat en de Valderenstraat;

Woensdag 15 januari worden de bomen gekapt tussen de Valderenstraat en Veermanstraat;

Donderdag 16 januari zijn de bomen tussen de Veermanstraat en Asterstraat aan de beurt.


Niet parkeren

Tijdens deze dagen kunt u uw auto niet in bovenstaande werkvakken parkeren. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto tijdens de kapwerkzaamheden op een andere plek te parkeren? Dan kan de aannemer veilig werken en er ontstaat geen schade aan uw auto door de kapwerkzaamheden. E.e.a. wordt met tijdelijke parkeerverboden aangegeven.


Planning aangepast

De nutsbedrijven moeten bij de nieuwe rotonde Einighauserweg – Napoleonbaan Noord meer werkzaamheden uitvoeren dan in eerste instantie voorzien waren. Het gevolg daarvan is dat werkzaamheden van aannemer BAM Infra aan de Einighauserweg, eerder klaar zullen zijn dan de werkzaamheden van de nutsbedrijven. BAM Infra zou dan tijdelijk hun werkzaamheden moeten staken. Dat vinden wij voor de voortgang van de werkzaamheden ongewenst. Daarom hebben we de planning voor de aanleg van de nieuwe rotonde aangepast. Op de achterzijde van deze brief vindt u de nieuwe planning.Aangepaste planning:

De gewijzigde (definitieve) planning van firma BAM Infra ziet er nu als volgt uit:

Fase 0: januari – maart

 • Voorbereidende werkzaamheden zoals bv. het kappen van de bomen.

 • Bouwkundige vooropname, Bouwkundig expertisebureau Vermeer Expertise BV gaat u benaderen om uw woning te inspecteren namens BAM Infra.

 • Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Burgemeester Lemmensstraat t.b.v. fase 1.

Fase 1: maart / juni

 • Napoleonbaan Noord tussen Burgemeester Lemmensstraat en Valderenstraat inclusief het kruispunt

 • Aanleg parkeerplaatsen Stokroosstraat en Asterstraat t.b.v. fase 2 en 3.

Fase 2: mei / juli

 • Napoleonbaan Noord tussen Valderenstraat en Veermanstraat inclusief het kruispunt

Bouwvakvakantie (week 31 t/m 33)

 • Geen werkzaamheden

Fase 3 augustus / oktober

 • Napoleonbaan tussen Veermanstraat en Elsenburglaan

Fase 4: augustus / oktober

 • Aanleg rotonde bij het kruispunt Einighauserweg / Napoleonbaan

Fase 4: augustus – november

 • Einighauserweg oostzijde tot Egelantier

 • Fietspad Einighauserweg oost- en westzijde

 • Fietspad Mauritsweg westzijde

Fase 5: september – december

 • Einighauserweg westzijde tot Egelantier

 • Fietspad Einighauserweg oost- en westzijde

Bij de start van elke nieuwe fase krijgt u weer een bericht van BAM Infra.


Werkzaamheden Nutsbedrijven

Op dit moment werkt de WaterMaatschappijLimburg aan de waterleiding in de Napoleonbaan Noord. Deze werkzaamheden zijn klaar als aannemer BAM Infra hier start met de wegwerkzaamheden. Eind januari / begin februari starten Enexis en de WML met hun werkzaamheden voor de nieuwe rotonde. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot augustus en worden grotendeels buiten de rijweg uitgevoerd. De oude gasleiding van de voormalige Gasunie in de Napoleonbaan Noord wordt bij de werkzaamheden voor de weg gefaseerd verwijderd.


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Jos Jeukens of wijkcoördinator Frans Drissen. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 14 046 of via jos.jeukens@sittard-geleen.nl.


Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

namens dezen,

teammanager Planning en Opdrachten,
J. Malik

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen  14 046 (vanuit buitenland  +31 46 477 77 77 | www.sittard-geleen.nl