Napoleonbaan Noord, Geleen

Zeer snel na het aanbrengen van de asfalt toplaag op de Napoleonbaan Noord bleek dat deze laag op enkele plekken gaten vertoonde. Dat betekent dat de toplaag niet overal aan de kwaliteitseisen voldoet. Om deze reden zijn herstelwerkzaamheden nodig in de Napoleonbaan Noord, op diverse plekken vanaf de Burg. Lemmensstraat tot aan de Borrekuilstraat. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Planning

De herstelwerkzaamheden staan gepland op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 juli: 

  • woensdag 28 juli: verwijderen van de bestaande toplaag;
  • donderdag 29 juli: aanbrengen nieuwe toplaag op diverse plekken;
  • vrijdag 30 juli: aanbrengen van de nieuwe wegmarkeringen.

In een later stadium worden de kruisingen voorzien van een rode coating. 

Omleiding

Op de Napoleonbaan Noord is op 28, 29 en 30 juli tussen 7.00 uur en 18.00 uur geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Er kan dus ook niet geparkeerd worden. De woningen blijven te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Vanaf 18.00 uur is de straat berijdbaar voor auto’s. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer op de Napoleonbaan Noord.

Contact

Vragen en/of opmerkingen mogen naar napoleonbaan@bam.com.