Nusterweg, Sittard - reconstructie

De Nusterweg vanaf de Dr. Philipsstraat tot aan de Dr. Nolenslaan wordt opgeknapt. Het zuidelijke deel van de Nusterweg, tussen de Dr. Nolenslaan en de Dr. Philipsstraat wordt opnieuw ingericht.

De verkeersveiligheid en de kwaliteit van de weg wordt verbeterd. Eind augustus zijn de werkzaamheden gestart, de omwonenden en ondernemers zijn geïnformeerd. 

Planning

De werkzaamheden zijn in 6 fases verdeeld. Voor het hele project geldt dat het reguliere verkeer wordt omgeleid via de Dr. Nolenslaan / Dr. Philipsstraat. De Nusterweg zelf is tijdens het project enkel bereikbaar voor bestemmingsverkeer voor de aanliggende bedrijven/woningen van de Nusterweg. 

Bij het aanbrengen van de asfalt deklaag wordt het project in zijn geheel afgesloten. 

Fase 1: Kruispunt Dr. Philipsstraat / Nusterweg KLAAR muv asfaltdeklaag

De deklaag wordt op 10 december aangebracht. Dan is het kruispunt geheel afgesloten voor verkeer. 

Fase 2A: Gedeelte Gasthuisgraaf tot Dr. Philipsstraat oneven zijde

Uitvoering van 27 september tot en met 10 december 

Deze fase betreft de werkzaamheden aan de oneven zijde vanaf het kruispunt Gasthuisgraaf tot het kruispunt Dr. Philipsstraat. Op dit gedeelte is een voorrangsregeling van toepassing met verkeerslichten voor aanliggende bedrijven. 

Fase 2B: Gedeelte Gasthuisgraaf tot Dr. Nolenslaan oneven zijde

Uitvoering van 15 oktober tot en met 23 december 

Deze fase betreft de werkzaamheden aan de oneven zijde vanaf het kruispunt Gasthuisgraaf tot het kruispunt Dr. Nolenslaan. Op dit gedeelte is tijdens de werkzaamheden éénrichtingsverkeer van toepassing voor aanliggende bedrijven met ontsluiting via de Gasthuisgraaf.

Fase 2C: Kruispunt Gasthuisgraaf KLAAR muv asfaltdeklaag

Fase 3A: Gedeelte Dr. Philipsstraat tot Gasthuisgraaf even zijde

Uitvoering van 15 november tot en met 23 december 

Deze fase betreft de werkzaamheden aan de even zijde vanaf het kruispunt Dr. Philipsstraat tot het kruispunt Gasthuisgraaf. Op dit gedeelte is een voorrangsregeling van toepassing met verkeerslichten voor aanliggende bedrijven. 

Fase 3B/3C: Gedeelte Gasthuisgraaf tot Dr. Nolenslaan even zijde

Uitvoering van 10 januari tot en met 14 februari 2022 

Deze fase betreft de werkzaamheden aan de even zijde vanaf het kruispunt Gasthuisgraaf tot het kruispunt Dr. Nolenslaan. Op dit gedeelte is tijdens de werkzaamheden éénrichtingsverkeer van toepassing voor aanliggende bedrijven met ontsluiting via de Gasthuisgraaf.

Ook zijn er twee 3D animaties gemaakt, bekijk deze in onderstaande filmpjes:

 

Uitvoerder

Aannemer Heijmans Infra B.V. 

Info en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Heijmans, Lars Rozenhout via lrozenhout@heijmans.com of via telefoonnummer 06-13915961. 

Voor meer actuele informatie en updates van de werkzaamheden kunt u gebruik maken van de Heijmans BouwApp. Deze app is gratis te downloaden via de app store of Android Play store. U kunt het project terugvinden onder de Projectnaam: Nusterweg Sittard.